O, pióro! Tyś mi żaglem anielskiego skrzydła i czarodziejską zdrojów Mojżeszowych laską, czyli … Dzień Pisania Piórem niekoniecznie gęsim

Poniedziałek, 12 lutego – Światowy Dzień Darwina, Międzynarodowy Dzień Dzieci-Żołnierzy, Ogólnopolski Dzień Pisania Piórem

 

Światowy Dzień Darwina

Dzień Darwina (Darwin Day) to święto obchodzone w wielu krajach mające na celu popularyzację teorii ewolucji na drodze doboru naturalnego, stworzonej przez Charlesa Darwina. Obchodzone jest w rocznicę urodzin Darwina, 12 lutego.

 

 

Dobór naturalny (selekcja naturalna) to jeden z mechanizmów ewolucji biologicznej, prowadzący do ukierunkowanych zmian w populacji zwiększających ich przeciętne przystosowanie, czyli adaptację do warunków środowiskowych.

Organizatorzy dni Darwina starają się popularyzować nauki ścisłe i przyrodnicze w powiązaniu z naukami humanistycznymi i sztuką, promując podejście interdyscyplinarne. Celem obchodów jest ukazanie znaczenia nauk przyrodniczych dla różnych dziedzin życia codziennego, dla zrozumienia procesów, w których wszyscy uczestniczymy. Przedstawienie informacji o życiu i dokonaniach Charlesa Darwina jest często okazją do dyskusji na temat miejsca i roli naukowca w społeczeństwie.

W Polsce obchody Dnia Darwina odbywają się na Uniwersytecie Śląskim i w Trójmieście, gdzie Urodziny Darwina organizuje Polskie Towarzystwo Genetyczne wraz z Sopockim Towarzystwem Naukowym.

 

Międzynarodowy Dzień Dzieci-Żołnierzy

Obchodzony dzisiaj po raz szesnasty Międzynarodowy Dzień Dzieci-Żołnierzy upamiętnia zakaz wykorzystywania dzieci poniżej 18. roku życia jako żołnierzy w konfliktach zbrojnych.

Dzieci-żołnierze – osoby poniżej 18. roku życia, które są członkami rządowych lub wspieranych przez rząd sił zbrojnych oraz innych regularnych bądź nieregularnych sił albo grup zbrojnych.

Na konferencji UNICEF w Kapsztadzie 27 – 30 kwietnia 1997 uchwalono, iż pojęcie Dzieci-żołnierze obejmuje „każdą osobę w wieku poniżej osiemnastego roku życia, która jest członkiem wszelkiego rodzaju regularnych i nieregularnych sił zbrojnych oraz ugrupowań zbrojnych i występuje w nich w jakimkolwiek charakterze, włączając w to między innymi funkcje kucharzy, bagażowych, posłańców oraz wszelkich innych osób takim grupom towarzyszącym z wyłączeniem jedynie członków ich rodzin. Definicja ta dotyczy także dziewcząt rekrutowanych do celów seksualnych oraz zmuszanych do małżeństw”. Definicja ta ma charakter wyłącznie programowy, pozbawiona jest mocy prawnej.

Znane są dość liczne historyczne przypadki dobrowolnego udziału dzieci w walce zbrojnej. Najczęściej dotyczyły one szczególnie ważnych dla danego narodu czy państwa konfliktów, w których ceną była niepodległość czy narodowa egzystencja. Małoletni podejmujący świadomą, choć często emocjonalną decyzję o czynnej walce z bronią w ręku wywodzili się często ze środowisk kładących duży nacisk na wychowanie w duchu honoru i miłości ojczyzny, z harcerstwa i skautingu lub rodzin patriotycznych. W historii Polski znajdujemy bardzo dużo przykładów dzieci-żołnierzy, szczególnie zaś dzieci powstania warszawskiego

Obchody dnia Dzieci-Żołnierzy mają sygnalizować, iż problem wykorzystywania nieletnich do działań wojennych cały czas istnieje. Dotyczy on prawie 300 tys. dzieci na świecie zamieszkujących kraje takie, jak: Afganistan, Demokratyczna Republika Kongo, Birma, Sudan, Południowy Sudan, Somalia, Jemen, Kolumbia, Mali, Nigeria, Libia, Czad, RPA, Izrael, Syria, Irak, Pakistan, Indie, Tajlandia oraz Filipiny. Pomimo, iż podejmowanych jest wiele działań, prawa dzieci są notorycznie łamane.

 

 

Współcześnie większość nieletnich żołnierzy werbowana jest pod przymusem. Porywane są z własnych domów, szkół, ulic. Czasami dzieci zgłaszają się jako ochotnicy. Wojny w krajach biednych doprowadzają często do katastrofy gospodarczej i społecznej, przez co małoletni cierpią głód i pozbawieni są opieki dorosłych. Wstąpienie w szeregi ugrupowań militarnych często daje im jedyną możliwość przeżycia – wśród uzbrojonych ludzi czują się bezpieczniej, mają zapewniony posiłek i ubranie.

Działania na rzecz najmłodszych jednoczą coraz większą ilość państw a Międzynarodowy Dzień Walki z Wykorzystaniem Dzieci jako Żołnierzy pokazuje, iż problem jest dostrzegany i szeroko potępiany.

 

Ogólnopolski Dzień Pisania Piórem

Ogólnopolski Dzień Pisania Piórem to wydarzenie społeczno-kulturalne propagujące odręczne pisanie wiecznym piórem. Odbywa się w dniu 12 lutego, w rocznicę opatentowania przez Lewisa Edsona Watermana pierwszego wiecznego pióra, które miało miejsce w 1884 r. w Nowym Jorku.

Ogólnopolski Dzień Pisania Piórem odbywa się w ramach Kampanii Pisania Piórem, organizowanej przez Fundację Polska Przedsiębiorcza i markę piór Parker.

Pierwszy Ogólnopolski Dzień Pisania Piórem miał miejsce 12 lutego 2011 roku w Galerii Zachęta w Warszawie. Odbył się w formie całodniowego happeningu pod hasłem Cała Polska pisze piórem.

 

 

Źródło:    https://www.google.pl    http://andrzejgrzyb.eu;   http://prepedia.wikia.com;   Cyprian Kamil Norwid „Pióro”

Dodaj komentarz