Wolności nie można tylko posiadać. Trzeba ją stale, stale, stale zdobywać, czyli … Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

Niedziela, 11 lutego – Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, Światowy Dzień Chorego, Ogólnopolski Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej, Światowy Dzień Chorego, Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112

 

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

Tegoroczna modlitwa w intencji trzeźwości Polaków (11-17 lutego) wpisuje się w obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Hasło Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu „Trzeźwość egzaminem z wolności” nawiązuje do słów św. Jana Pawła II:  „Egzamin z naszej wolności jest przed nami. Wolności nie można tylko posiadać. Trzeba ją stale, stale, stale zdobywać”.

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu (TMoTN) – świąteczny tydzień w polskim Kościele katolickim obchodzony od 1968 roku z reguły w lutym lub na początku marca na koniec karnawału.

Obchody rozpoczynają się w ostatnią niedzielę przed Popielcem. W obchody zaangażowany jest Zespół ds. Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski oraz Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości założony w 1968 przez kapucynów.

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu nawiązuje do tradycji chrześcijańskiej polegającej na wynagradzaniu za grzechy popełniane w czasie zabaw karnawałowych.

Ostatnie dni karnawału mają zachęcić do umiarkowanego picia alkoholu podczas zabaw, a początek wielkiego postu – do podjęcia postanowień abstynencji.W wielu diecezjach odprawiane są rekolekcje i misje trzeźwościowe poświęcone zagadnieniu trzeźwości i abstynencji.Modlitwy do Boga kierowane są za wstawiennictwem patronów trzeźwości m.in.św. Jana Chrzciciela, św. Maksymiliana Marii Kolbego, bł. Honorata Koźmińskiego, Mateusza Talbota – apostoła trzeźwości, sługi Bożego, pierwszego trzeźwego alkoholika, którego trwa proces beatyfikacyjny.

Od 1981 roku corocznie odbywają się pielgrzymki na Jasną Górę w intencji trzeźwości i odnowy moralnej Narodu Polskiego.

 

Światowy Dzień Chorego

Święto chrześcijańskie, obchodzone 11 lutego, ustanowione przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku – w 75 rocznicę objawień fatimskich.

Celem obchodów jest objęcie modlitwą wszystkich cierpiących, zarówno duchowo, jak i fizycznie, i zwrócenie uwagi świata na ich potrzeby. Główne uroczystości kościelne mają miejsce w jednym z sanktuariów maryjnych na świecie. Niektórzy twierdzą, że ustanowienie Dnia Chorych miało związek z chorobą Parkinsona, która zdiagnozowana została u papieża w 1991 roku. Ponadto już 7 lat wcześniej, 11 lutego w 1984 roku papież napisał list apostolski „Salvifici Doloris” o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia, które jego zdaniem jest częścią tożsamości człowieka, która wzywa go do tego, by przerósł samego siebie. Tym samym dojrzewa duchowo i odnajduje zbawczy sens cierpienia, wyrażający się w dwóch imperatywach: „Czyń dobro cierpieniem” i „Czyń dobro cierpiącym”. Kościół zachęca tym samym do wolontariatu, który od setek lat pomaga chorym i potrzebującym na całym świecie – niezależnie od wyznania, poglądów politycznych i statusu społecznego. Centralne obchody w Polsce przypadły w roku 1994 – uroczystości odbywały się wówczas na Jasnej Górze w Częstochowie.

 

 

Ogólnopolski Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej

11 lutego obchodzimy Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej. To dobra okazja, aby zastanowić się jak z mrozem i śniegiem radzą sobie mieszkańcy lasu i jak my udzie możemy im pomóc przetrwać najtrudniejszą dla nich porę roku.

Zima to trudny okres dla zwierząt mieszkających w lasach, ponieważ gruba warstwa śniegu i lód utrudniają im dostęp do naturalnego pokarmu i wody.
Corocznie, leśnicy wspólnie z myśliwymi oraz wolontariuszami ze szkół i organizacji pozarządowych pomagają zwierzętom leśnym przetrwać zimę.

 

 
Osoby indywidualne, które chcą dokarmiać zwierzęta leśne mogą to robić tylko w porozumieniu z miejscowym leśniczym lub przedstawicielem koła łowieckiego, którzy wskażą miejsca, gdzie można wyłożyć karmę oraz doradzą rodzaj karmy. Zwierzęta należy dokarmiać systematycznie, w stałych miejscach i tylko w czasie surowej zimy. Karma podawana jest zwierzętom leśnym w stałych punktach, jak paśniki, buchtowiska itp. Wykładana jest też pod drzewami. Na krzewach zawieszane jest siano łąkowe.
Z dostarczaniem zwierzętom pokarmu nie można przesadzać, a najważniejsze jest dokarmianie w warunkach ekstremalnych – zagrażających życiu zwierząt. W łagodne zimy powinny one radzić sobie same.
Leśnicy pomagają także ptakom wspólnie z młodzieżą szkolną i członkami stowarzyszeń. Ptaki, które najczęściej odwiedzają „ptasie stołówki”, czyli wróble, kosy i sikory są dokarmiane np. drobną kaszą, słonecznikiem, pestkami dyni, jabłkami, słoniną (koniecznie niesoloną). Większe ptaki, np. kawki, gawrony, chętnie jedzą grube kasze.

 

Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112

11 lutego obchodzimy Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej. Służy do wzywania pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska. Operatorzy numeru alarmowego 112 odbierają zgłoszenia, rozpoznają sytuację, eliminują alarmy niezasadne i złośliwe, a w uzasadnionych przypadkach przekazują inicjatywę dyspozytorom właściwych służb ratunkowych, których zadaniem jest zadysponowanie sił i środków niezbędnych do prowadzenia działań. W 2016 roku operatorzy obsłużyli 480 642 zgłoszenia, które zostały przekazane m. in. do Policji, PSP czy dysponentów zespołów ratownictwa medycznego.
Dzięki prowadzonym akcjom informacyjnym, numer 112 jest dobrze znany dzieciom i młodzieży – jak wynika z danych, najczęściej korzystają z niego ludzie młodzi. Zwiększa się także liczba osób starszych, którzy w sytuacjach zagrożenia wybierają numer alarmowy.
W 2016 r. zmalała liczba zgłoszeń fałszywych i głuchych. Zdarza się jednak, że numer 112 jest wybierany niezgodnie z przeznaczeniem – osoby dzwoniące pytają na przykład o apteki, które są otwarte całodobowo, o godziny przyjęć lekarzy itp. Pamiętajmy, że z numeru alarmowego należy korzystać przede wszystkim w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a nieuzasadnione blokowanie linii uniemożliwia szybkie połączenie się osobie, która naprawdę potrzebuje pomocy. Numer 112 służy wyłącznie do ratowania życia i zdrowia.

 

https://pl.wikipedia.org;   http://episkopat.pl;   http://rbr.info.pl;   https://www.kalbi.pl;   http://stargard.naszemiasto.pl;

Dodaj komentarz