Po raz pierwszy w historii obchodzimy nowe święto państwowe. Upamiętnia ono rocznicę pacyfikacji Michniowa w województwie świętokrzyskim, czyli … Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

Czwartek, 12 lipca –  Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

 

12 lipca 1943 r. niemieccy okupanci rozpoczęli pacyfikację wsi Michniów w woj. świętokrzyskim. Mieszkańcy tej miejscowości za pomoc niesioną partyzantom zostali w ciągu dwóch dni w okrutny sposób wymordowani, a miejscowość została spalona.

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

Datę tych wydarzeń uznano za symboliczny dzień pamięci mieszkańców polskich wsi.

13 października 2017 roku, Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę, która ustanowiła nowe święto państwowe – Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, czyli 29 września 2017 roku.

Dzisiaj, po raz pierwszy obchodzimy Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

To polskie święto państwowe obchodzone 12 lipca, ustanowiono w hołdzie mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej – za pomoc udzielaną uciekinierom, osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, walkę w oddziałach partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemnego państwa polskiego oraz z szacunku dla ogromu ofiar poniesionych przez mieszkańców wsi – rozstrzeliwanych, wyrzucanych z domostw, pozbawianych dobytku, wywożonych do sowieckich łagrów i niemieckich obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty.

 

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

 

Źródło:   https://pl.wikipedia.org;  https://ipn.gov.pl;

Dodaj komentarz