Staraj się najpierw o nabycie potrzebnych wiadomości, a potem oddawaj się z poświęceniem pracy z dziećmi i ucz je pilnie, czuwaj nad nimi, odwódź je od złego, zaprawiaj do cnót, czyli … obyś cudze dzieci uczył

Sobota, 14 października  – Dzień Nauczyciela ( Dzień Edukacji Narodowej ), Międzynarodowy Dzień Zmniejszania Skutków Klęsk Żywiołowych, Światowy Dzień Normalizacji, 


 Dzień Nauczyciela –  Dzień Edukacji Narodowej

 

Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty i szkolnictwa ustanowione 27 kwietnia 1972 roku, najpierw określone (ustawą Karta praw i obowiązków nauczyciela) jako Dzień Nauczyciela. Od 1982 roku (na mocy ustawy Karta Nauczyciela) obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej. Obchodzony jest 14 października, w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty – która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce (Komisja Edukacji Narodowej została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku).

Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty.

 

 

Z początkiem roku 2017 MEN  przygotował rozporządzenie określające minimalne wynagrodzenie nauczycieli w 2017 roku. I tak minimalne wynagrodzenie nauczyciela z przygotowaniem pedagogicznym, posiadającego tytuł zawodowy magistra wyniesie:
– dla nauczyciela stażysty – 2.294 (wcześniej: 2.265 zł);
– dla nauczyciela kontraktowego: 2.361 zł (wcześniej:
2.331 zł);
– dla nauczyciela mianowanego:
2.681 zł (wcześniej: 2.647 zł);
– dla nauczyciela dyplomowanego:
3.149 zł (wcześniej: 3.109 zł).
Z
większenie nauczycielskich pensji w 2017 r. nazwano waloryzacją i zapowiedziano, że niedługo prowadzone będą rozmowy na temat harmonogramu podwyżek pensji pedagogów.

„Praca każdego nauczyciela zasługuje na najwyższe uznanie i wyrazy wdzięczności” – napisała minister edukacji narodowej Anna Zalewska w specjalnym liście do nauczycieli w związku z przypadającym dzisiaj Dniem Edukacji Narodowej.

 

Międzynarodowy Dzień Zmniejszania Skutków Klęsk Żywiołowych

 

Podobny temat był już poruszany we wpisie z dnia 11 października: Międzynarodowy Dzień Ograniczania Klęsk Żywiołowych (International Day for Natural Disaster Reduction).  Reasumując – z naturą nie ma żartów, co pokazują klęski żywiołowe, które pozostawiają po sobie prawdziwe spustoszenie.

„Wierzymy w tworzenie kultury prewencji zamiast kultury reakcji”, głosi hasło UNISDR (Biura ONZ ds. Redukcji Ryzyka Katastrofy), które patronuje ogłoszonemu w 1989 roku Światowemu Dniu Zmniejszania Skutków Klęsk Żywiołowych

 

Światowy Dzień Normalizacji

 

Światowy Dzień Normalizacji to okazja, by docenić pracę tysięcy ekspertów z całego świata, tworzących Normy Międzynarodowe. To właśnie dzięki normom nasz świat jest w miarę uporządkowany, bez nich komunikacja między ludźmi czy kompatybilność maszyn byłaby niezwykle skomplikowana.

Normy wkradły się też do psychiatrii – posłuchajmy:

 

EWA BŁASZCZYK – NERWICA W GRANICACH NORMY

 

 

Źródło:   https://pl.wikipedia.org;   http://www.ekokalendarz.pl;   www.oswiata.abc.com.pl;    https://www.kalbi.pl;  cytat: „Staraj się najpierw …”- św. bpa Józefa Sebastiana Pelczara

Dodaj komentarz