Gdy życie obrońców praw człowieka jest zagrożone, zmniejsza się poczucie bezpieczeństwa wszystkich ludzi. Gdy głosy obrońców praw człowieka są zagłuszane, cierpi na tym sprawiedliwość, czyli … Dzień Praw Człowieka

Niedziela, 10 grudnia –  Dzień Praw Człowieka, Dzień Odlewnika, Dzień Bota, Światowy Dzień Futbolu   Dzień Praw Człowieka Dzień Praw Człowieka (Human Rights Day) to święto obchodzone corocznie 10 grudnia, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, w rocznicę podpisania Powszechnej deklaracji...