Gdy życie obrońców praw człowieka jest zagrożone, zmniejsza się poczucie bezpieczeństwa wszystkich ludzi. Gdy głosy obrońców praw człowieka są zagłuszane, cierpi na tym sprawiedliwość, czyli … Dzień Praw Człowieka

Niedziela, 10 grudnia –  Dzień Praw Człowieka, Dzień Odlewnika, Dzień Bota, Światowy Dzień Futbolu

 

Dzień Praw Człowieka

Dzień Praw Człowieka (Human Rights Day) to święto obchodzone corocznie 10 grudnia, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, w rocznicę podpisania Powszechnej deklaracji praw człowieka w 1948 roku.

Dzień ten poświęcony jest orędownikom praw człowieka na całym świecie, którzy dążą do zapewnienia ochrony własnych praw oraz praw innych i wkładają wiele wysiłku w działania zapewniające przestrzeganie ich na co dzień. Wielu z nich jest za to prześladowanych, pozbawianych pracy czy niesłusznie więzionych. Obchody międzynarodowego Dnia są okazją do uczczenia ich odwagi i osiągnięć.

 

Dzień Odlewnika

Wśród wszystkich „świąt” na topie, gdzieś bokiem przemykają święta branżowe o których pamiętają tylko pracownicy tych branż.

Właśnie dziś, 10 grudnia obchodzony jest Dzień Odlewnika. A czymże zajmuje się odlewnik? Odpowiedź banalna, ale czy dla wszystkich?

 

Odlewnictwo to technologia wykonywania odlewów.  Niekiedy to umiejętność albo też  sztuka polegająca na zalewaniu uprzednio przygotowanej formy ciekłym materiałem, najczęściej stopem metali, ale również gipsem, woskiem czy tworzywami sztucznymi oraz takim sterowaniu procesem krzepnięcia lub reakcji chemicznej tężenia odlewu, aby otrzymać wyrób o odpowiedniej strukturze i właściwościach. Do odlewnictwa zalicza się także techniki przygotowania form odlewniczych (formierstwo) oraz obróbki odlanych obiektów.Ze względu na rodzaj procesu technologicznego wyróżnia się odlewanie:

  • piaskowe (odlewanie w formach piaskowych nie jest metodą precyzyjną. Powierzchnia odlewu jest bardzo chropowata ze względu na ziarnistość ścian piaskowej formy),
  • skorupowe (formy skorupowe składają się z dwóch lub więcej części – skorup. Skorupy są wykonywane z piasku kwarcowego otoczonego żywicą termoutwardzalną która w wyniku nagrzewania topi się i spaja ziarna piasku. Metoda ta daje dużą gładkość powierzchni i dokładność wymiarową oraz możliwość wykonania odlewów cienkościennych),
  • ciśnieniowe (polegające na wymuszonym ruchu metalu wypełniającego wnękę formy, ciśnieniem wywołanym ruchem tłoka prasującego maszyny odlewniczej),
  • kokilowe (polegająca na odlewaniu do trwałej formy, tzw. kokili. Wypełnienie formy następuje pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego roztopionego metalu),
  • odśrodkowe (polegająca na wlewaniu ciekłego materiału do wirującej formy. Ciekły materiał wpływa przez układ wlewowy i jest dociskany przez siłę odśrodkową do powierzchni formujących),
  • ciągłe (pozwalająca na prowadzenie procesu odlewania metali w sposób ciągły. Uzyskiwane półprodukty stanowią różne formy odlewów i wlewków).

Odlewnik to specjalista w dziedzinie odlewnictwa, dawniej giser lub lejarz. Znanymi, a często nawet wielkimi giserami byli rzemieślnicy-artyści odlewający w metalu, na zlecenie artystów-projektantów ich dzieła sztuki, np. popiersia, czy nawet pomniki.

 

Dzień Bota

Bot to program wykonujący pewne czynności w zastępstwie człowieka, czasem jego funkcją jest udawanie ludzkiego zachowania.

Nazwa bot pochodzi od słowa robot. Programy takie działają na przykład na IRC (Internet Relay Chat). Powstały, aby działać w czasie nieobecności operatorów kanału dyskusyjnego, pilnować porządku na kanale oraz chronić kanał przed przejęciem. Najpopularniejszym botem dla IRC jest eggdrop. Istnieją również boty dla komunikatorów oraz dla sieci Jabber. Przykładem może być jBot stworzony w PHP lub tlen.bot, który napisany jest w języku C++, a skrypty do niego pisze się w JavaScript.

Pewnie nie powinnam pisać na ten obcy mi temat, zwłaszcza, że wszyscy mający dostęp do dzieci w wieku szkolnym wiedzą co to jest BOT doskonale  😉

 

Światowy Dzień Futbolu

Ze wszystkich nieważnych rzeczy futbol jest zdecydowanie najważniejszą. W święto futbolu nie ma nawet co polemizować, tylko trzeba wyjść na orlika i pograć z chłopakami.

 

Maryla Rodowicz-Futbol

 

Źródło:   https://pl.wikipedia.org/;  https://www.kalbi.pl;   http://andrzejgrzyb.eu/- prawa_czlowieka_logo;

Dodaj komentarz