Wyginięcie gatunku jest nieodwracalną stratą, wraz z nim znika kombinacja genów w nim zawarta. W związku z tym, że ma on swoje miejsce i funkcję w ekosystemie, przez wyginięcie gatunku ekosystem także staje się mniej stabilny, czyli … każda strata powoduje zachwianie się fundamentów naszego istnienia

Wtorek, 22 maja – Dzień Praw Zwierząt, Dzień Pac-Mana, Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej   Dzień Praw Zwierząt Dzień Praw Zwierząt został ustanowiony przez Klub Gaja dla podkreślenia wagi przyjętej przez polski parlament Ustawy o ochronie zwierząt (1997r.). Petycję Klubu Gaja...

Aby napisać piękne dzieło, nie należy poświęcić się wyłącznie jemu, ale samemu sobie. Jeśli zdarzy się, że nasze dzieła nie okażą się w zupełności doskonałe lub nie odniosą sukcesu za naszego życia, pozostanie nam przynajmniej to, że udoskonaliliśmy samych siebie, czyli … takie jest też moje stanowisko (choć na pewno nie otrzymam za to podwyżki płac)

Sobota, 3 marca – Międzynarodowy Dzień Pisarzy, Światowy Dzień Dzikiej Przyrody, Dzień Równości Wynagrodzeń, Międzynarodowy Dzień dla Ucha i Słuchu   Międzynarodowy Dzień Pisarzy Pisarz to osoba two­rzą­ca dzie­ła lite­rac­kie (dramaty, poezję, prozę). Jest ofic­jal­nie za­re­jest­ro­wa­nym za­wo­dem w  Polsce. Do zadań...