Wyginięcie gatunku jest nieodwracalną stratą, wraz z nim znika kombinacja genów w nim zawarta. W związku z tym, że ma on swoje miejsce i funkcję w ekosystemie, przez wyginięcie gatunku ekosystem także staje się mniej stabilny, czyli … każda strata powoduje zachwianie się fundamentów naszego istnienia

Wtorek, 22 maja – Dzień Praw Zwierząt, Dzień Pac-Mana, Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

 

Dzień Praw Zwierząt

Dzień Praw Zwierząt został ustanowiony przez Klub Gaja dla podkreślenia wagi przyjętej przez polski parlament Ustawy o ochronie zwierząt (1997r.). Petycję Klubu Gaja za wprowadzeniem ustawy podpisało 600 tysięcy osób. Była to największa kampania obywatelska (prowadzona przez 2 lata) na rzecz praw zwierząt w Polsce. W ustawie znalazł się zapis, że „zwierzę nie jest rzeczą” i ustanowił 22 maja Dniem Praw Zwierząt, aby upamiętnić wprowadzenie niniejszego aktu prawnego w życie.

Już pierwszy artykuł ustawy wyjaśnia, że zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Zobowiązuje także organy administracji publicznej do podejmowania działań na rzecz ochrony zwierząt i współdziałanie w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami.

 

 

Od wielu lat Dzień Praw Zwierząt jest doskonałą okazją do podejmowania lokalnych działań przez wolontariuszy.

 

Dzień Pac-Mana

Pac-Man to komputerowa gra zręcznościowa stworzona przez przedsiębiorstwo Namco, wydana po raz pierwszy w 1980 roku.

Początkowo wydana na automaty do gier, stopniowo zostawała konwertowana na platformy: Atari 2600, Commodore 64, Intellivision, Sega Game Gear, NES, SNES, Gameboy, PC i inne.

Gra była w większości rozwijana przez pracownika Namco, Tōru Iwatani. Oryginalnie tytuł wymawiało się jako Pakku-man  i był zainspirowany onomatopeiczną frazą paku-paku taberu. Przybliżone polskie tłumaczenie brzmi „jeść kłapiąc ustami”. Jednak później Iwatani zdecydował nazwać swoją grę „Puck Man”.

Tytuł ten jednak nie został przyjęty dla anglojęzycznych krajów ze względu na zbyt duże podobieństwo do wulgaryzmu fuck. Stąd zdecydowano się na tytuł „Pac-man”.

Gra ta stała się tak popularna, że  zespół Buckner And Garcia nagrał piosenkę Pac Man Fever, w której wykorzystano odgłosy z gry, ponadto zespół Bloodhound Gang nagrał piosenkę Mope, w której można usłyszeć ścieżkę dźwiękową Pac-mana. Powstały również dwa seriale animowane (pierwszy z 1982 oraz drugi z 2013) oraz film fabularny z bohaterem tej gry.

 

Buckner & Garcia – Pacman Fever (Extended version)

 

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

Różnorodność biologiczna, bioróżnorodność to zróżnicowanie życia na wszelkich poziomach jego organizacji, czyli zróżnicowanie genów, gatunków oraz ekosystemów.

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej (International Day for Biological Diversity) jest świętem obchodzonym corocznie 22 maja. Ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 20 grudnia 2000 roku, i upamiętniające konferencję w Nairobi (22 maja 1992).

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej został proklamowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych w celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństw. Wcześniej dzień ten był obchodzony 29 grudnia, ale w 2000 roku zmieniono datę na dzień 22 maja, czyli na datę wejścia w życie Konwencji o różnorodności biologicznej.

 

Każdego roku obchody odbywają się na inny temat. I tak np. rok 2010 Zgromadzenie ogłosiło Rokiem Bioróżnorodności, a tematem Dnia była „bioróżnorodność dla rozwoju i pokonania ubóstwa”. Rok 2011 został ogłoszony Rokiem Lasów, a tematem Dnia było podniesienie świadomości społeczeństwa w temacie znaczenia lasów oraz przerażających skutków społecznych, ekonomicznych i środowiskowych będących skutkiem ich utraty. Tematem obchodów w 2012 była bioróżnorodność oceanów i znaczenie środowiska morskiego dla ludzkości. Hasło Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej 2016 roku, to „Główna problematyka bioróżnorodności; zrównoważony rozwój ludzi i ich środków do życia”. Bioróżnorodność jest podstawą życia i niezbędnych środków do życia dostarczanych przez ekosystemy. Dlatego tak istotny jest zrównoważony rozwój we wszystkich obszarach działalności człowieka, w tym w takich sektorach gospodarki, jak: rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i turystyka. Przez powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej następuje inwestowanie w ludzi, ich życie i ich dobre samopoczucie. W 2017 roku hasło Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej brzmiało: „Bioróżnorodność i zrównoważona turystyka”.

 

Działaniom w zakresie ochrony różnorodności biologicznej – mając na względzie ich skuteczność w perspektywie długoterminowej – powinny towarzyszyć wysiłki w celu podniesienia świadomości ekologicznej obywateli. W tym celu należy wzmocnić działania edukacyjne w obszarze ochrony przyrody, także te skierowane do dzieci i młodzieży.

 

Polska jest jednym z krajów europejskich o najbogatszej bioróżnorodności. Lasy pokrywają 29 proc. powierzchni kraju, stanowiąc cenny rezerwuar dzikich gatunków roślin i zwierząt. Wieloletnia troska o zachowanie żywych zasobów przyrody w Polsce zaowocowała unikalną w skali europejskiej liczbą gatunków chronionych oraz wzrastająca liczebnością gatunków chronionych.

 

Podstawową metodą zachowania różnorodności biologicznej jest ochrona in-situ, czyli w miejscu naturalnego występowania danego elementu. W tym celu tworzy się obszary chronione, ustanawia odpowiednie sposoby zarządzania nimi, jak i obszarami istotnymi dla różnorodności biologicznej, położonymi poza terenami chronionymi, odtwarza ekosystemy o zniszczonej różnorodności biologicznej, utrzymuje lub odtwarza populacje cennych i zagrożonych gatunków, zapobiega wprowadzaniu gatunków obcych lub organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Na równi z ekosystemami oraz gatunkami i odmianami roślin, grzybów i zwierząt, chronić należy tradycyjną ludową wiedzę i praktyki sprzyjające ochronie i zrównoważonemu użytkowaniu różnorodności biologicznej. Uzupełnieniem ochrony in-situ jest ochrona ex-situ, polegająca na zachowywaniu elementów różnorodności biologicznej poza miejscem ich naturalnego występowania, m.in. w bankach genów, ogrodach zoologicznych i botanicznych.

 

Dla mnie przykładem bioróżnorodności ale muzycznej, jest zespół „Tulia”- cztery dziewczyny ze Szczecina. Mimo swojego młodego wieku, są bardzo doświadczonymi piosenkarkami, które swój talent szlifowały w szkołach muzycznych. Wokalistki kultywują tradycję polskiej muzyki ludowej . Robią to jednak w niecodzienny sposób – wykorzystują specyficzny rodzaj śpiewu, zwany śpiewokrzykiem (biały głos).

 

TULIA „Enjoy The Silence” (DEPECHE MODE folk cover)

Ich repertuar składa się w dużej mierze ze światowych hitów. Zespół  zasłynął dzięki niesamowitym coverom w stylu polskiej muzyki ludowej. Świat dowiedział się o nich, gdy w październiku 2017 roku, słynna grupa Depeche Mode, wrzuciła na swojego Facebooka folkową wersję swojego największego hitu Enjoy The Silence. Wideo na YouTube, wyświetlono ponad pół miliona razy. Te sukcesy przekonały dziewczyny do nagrania albumu, na którym oprócz autorskiego materiału, znajdą się też covery. Piosenki na płycie Tulli to hity grup i wykonawców takich jak na przykład Metallica, Kate Bush, Leonard Cohen, R.E.M. czy Coldplay. Możemy być pewni, że dziewczyny zawojują świat!

 

 

 

Źródło:   https://pl.wikipedia.org;   http://przystaneknauka.us.edu.pl;   https://www.mos.gov.pl;   http://www.klubgaja.pl;   www.eska.pl;  

Dodaj komentarz