W nieznanej przestrzeni daleko od ziemi, krążą swym torem planety, spadają gwiazdy, widział je każdy, warkocze ciągną komety, czyli … Przedwczoraj, dzisiaj, jutro bez końca trwał będzie wyścig wokoło słońca.

Sobota, 30 czerwca – Dzień Asteroid, Święto Wojsk Aeromobilnych, Święto Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej, Dzień Motyla Kapustnika

Dzień Asteroid

Asteroidą w astronomii  nazywamy planetoidę, a ta z kolei to ciało niebieskie o małych rozmiarach od kilku metrów do czasem ponad 1000 km. Planetoida obiega gwiazdę (w szczególności Słońce) i posiada stałą powierzchnię skalną lub lodową. Bardzo często, przede wszystkim w przypadku planetoid o mniejszych rozmiarach i mało masywnych, bywa o nieregularnym kształcie, często noszącym znamiona kolizji z innymi podobnymi obiektami.

W maju 2018 roku znanych było ponad 770 tys. planetoid, w tym ponad 520 tys. ponumerowanych, z czego ponad 21 tys. ma także nazwy własne. Trudno oszacować całkowitą liczbę planetoid występujących w Układzie Słonecznym; wynosi ona zapewne wiele milionów. Sam główny pas planetoid zawiera według aktualnych szacunków od 1,1 do 1,9 miliona planetoid o średnicy co najmniej 1 km oraz dziesiątki milionów mniejszych.

Międzynarodowy Dzień Planetoid (International Asteroid Day) to cykl organizowanych corocznie na całym świecie wydarzeń naukowych i popularnonaukowych, których celem jest popularyzacja wiedzy na temat planetoid, zagrożeń z nimi związanych oraz sposobów ochrony.

Dzień Planetoid obchodzony jest w rocznicę katastrofy tunguskiej z 30 czerwca 1908 roku, najbardziej dotkliwego zderzenia Ziemi z obiektem kosmicznym w najnowszej historii. 6 grudnia 2016 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ postanowiło, że Dzień Planetoid będzie obchodzony na całym świecie każdego roku w dniu 30 czerwca.

Pomysłodawcami Dnia Planetoid byli: filmowiec Grigorij Richters, dyrektor operacyjny Fundacji B612 Danica Remy, astronauta Apollo 9 Rusty Schweickart oraz gitarzysta Queen, astrofizyk Brian May. Ponad 200 astronautów, naukowców, inżynierów i artystów podpisało Deklarację Dnia Planetoid. Deklaracja została oficjalnie ogłoszona 3 grudnia 2014 roku.

Wydarzenia odbywające się na całym świecie w ramach akcji Dzień Planetoid (Asteroid Day) mają uświadamiać zagrożenia jakie niosą ze sobą zderzenia obiektów bliskich Ziemi z naszą planetą. Dzień ten ma na celu zwiększenie świadomości na temat asteroid i tego, co można zrobić, aby chronić Ziemię, ludzi oraz wszelkie życie na Ziemi przed katastrofalnym wydarzeniem. W ramach tego święta rozpowszechniana jest wiedza o kosmosie.

 

 

Święto Wojsk Aeromobilnych

Wojska aeromobilne to jeden z rodzajów wojsk wchodzących w skład wojsk lądowych. Wojska te posiadają największe taktyczne i operacyjne możliwości manewrowe. Ich zdolności przerzutu oraz możliwość rażenia środków opancerzonych przeciwnika czynią je szczególnie predysponowanymi do szybkiego działania. Jednostki te szkolą się i walczą jako zespoły połączone wraz z pododdziałami wsparcia we współdziałaniu z lotnictwem sił powietrznych. Są zdolne do prowadzenia działań głębokich, przecięcia jego dróg zaopatrzenia i ewakuacji, opanowania lotnisk, niszczenia elementów dowodzenia, blokowania jednostek wzmocnienia oraz uchwycenia kluczowych obiektów terenowych. Wojska aeromobilne mogą działać w powiązaniu z innymi siłami lądowymi lub samodzielnie. Wojska aeromobilne są również odpowiednie do pełnienia roli wysoce mobilnego odwodu.

 

 

Po raz pierwszy w historii Sił Zbrojnych RP wojska aeromobilne obchodziły swoje święto 30 czerwca 2014 roku.  Data obchodów Święta Wojsk Aeromobilnych upamiętnia powstanie w 1997 roku Szefostwa Wojsk Aeromobilnych w Dowództwie Wojsk Lądowych. Historia wojsk aeromobilnych w Polsce jest dłuższa – sięga czasów II wojny światowej.

Uroczystości są okazją do wręczenia wyróżnień za wybitne zasługi z zakresu szkolenia i gotowości bojowej.

 

 

Święto Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej

Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej jest podległe szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Powołane zostało 10 września 2010 roku, natomiast jej czynne działanie rozpoczęło się w styczniu następnego roku.

Dziś Centrum obchodzi swoje święto.

Centrum Zarządzania Kryzysowego MON przejęło prawa i obowiązki Dyżurnej Służby Operacyjnej Sił Zbrojnych RP. Do podstawowych zadań CZK MON należą: planowanie i koordynowanie użycia wojska w sytuacjach kryzysowych; wymiana informacji z podobnymi komórkami organizacyjnymi w krajach UE i NATO; monitorowanie bieżącej działalności szkoleniowo-operacyjnej jednostek wojskowych.

 

Dzień Motyla Kapustnika

O tym najpopularniejszym polskim motylu pisałam dość wyczerpująco (TUTAJ)

Zapraszam do przypomnienia  😉

 

 

 

 

 

Źródło:  https://pl.wikipedia.org;  http://www.polska-zbrojna.pl;   Tomasz Łopaciński „Wyścig” http://fizyka.mechanik.edu.pl;   http://megamocni.pl;

Dodaj komentarz