Wrzesień chodzi po rosie, zbiera grzyby we wrzosie, czyli … 6 świąt w barszcz

Niedziela, 24 września – Dzień Grzyba, Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego, Światowy Dzień Rzek, Światowy Dzień Serca, Święto Infrastruktury Wojskowej, Dzień Ogłoszenia Tysiąclatki

 

Philip Guyler – Morning Sunlight

Dzień Grzyba

Grzyby są głęboko zakorzenione w kulturze ( jadalne lub halucynogenne) i zajmują bardzo ważne miejsce w rozwoju cywilizacji ze względu na ich kluczowe znaczenie na przykład w wytwarzaniu chleba i wina. Wiele gatunków grzybów jest powszechnie wykorzystywanych w produkcji żywności (alkohole, pieczywo, sery). Niektóre, takie jak pędzlaki  i kropidlaki, są przyczyną rozkładu żywności, prowadząc do skażenia jej szkodliwymi dla ludzi toksynami.

Grzyby są też wykorzystywane do produkcji leków (głównie antybiotyków) i związków organicznych (np. kwasu cytrynowego) oraz enzymów na skalę przemysłową.

Już w połowie XX wieku znano 96 antybiotyków pochodzenia grzybowego.

 

Grzyby jadalne mają zastosowania kulinarne. Za najsmaczniejsze grzyby jadalne świata uznawane są trufle. Pomimo wielowiekowych prób wprowadzenia hodowli grzybów do celów przemysłowych, do dziś podstawowym ich źródłem pozostają grzyby dziko rosnące. Hodowlę udało się zaprowadzić jedynie w przypadku 12 gatunków

Wydaje się, że wycieczka na grzyby to najzwyklejsza rzecz na świecie. Ale nie, w Europie jesteśmy wyjątkowi. Owszem, zbierają Włosi – ale z kartą grzybiarza, Francuzi – za opłatą. Anglicy, Niemcy i Austriacy też mają różne ograniczenia, Belgowie i Holendrzy prawie w ogóle nie mogą korzystać z dóbr lasu. A Skandynawowie po prostu tego nie robią – nie jedzą leśnych grzybów.

Korzystając z dobrodziejstwa dostępu do lasu, namawiam do zorganizowania wyprawy na grzyby, które w tym roku obrodziły   🙂

 

 

Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego

„Bicie zegarów i tykanie zegarków nie pozwalały mi zapominać, że stąpam po dywanie ciszy”  Charles Nicolle

 

Jest to święto obchodzone od 1958 roku w ostatnią niedzielę września. Niedługo później dzień ten został rozszerzony do całego tygodnia. Celem obchodów jest zwrócenie uwagi polityków, władz i społeczeństwa na osiągnięcia osób głuchych oraz na problemy, z jakimi na co dzień się spotykają. Organizacje i społeczności zrzeszające osoby niesłyszące zachęcane są do organizowania rozmaitych akcji budujących zrozumienie i poczucie solidarności oraz promujących równouprawnienie. Na świecie jest około 70 milionów osób głuchych, z czego blisko 80% mieszka w krajach rozwijających się, gdzie zwykle nie mogą liczyć na odpowiednią opiekę medyczną i wsparcie socjalne. Ogromnym problemem jest również edukacja dzieci niesłyszących i ich przygotowanie do dorosłego życia. Dzięki ciężkiej pracy i niesamowitym zdolnościom adaptacyjnym ludzkiego ciała wiele osób głuchych bardzo dobrze funkcjonuje we współczesnym świecie. Siłą rzeczy, wyostrzają się inne zmysły – jak wskazują badania, u osób niesłyszących od urodzenia lub wczesnego dzieciństwa neurony na siatkówce oka rozłożone są inaczej niż u osób zdrowych, umożliwiając lepsze widzenie boczne. Wiele wybitnych postaci na przestrzeni wieków udowodniło, że ludzi głuchych lub niedosłyszących istotnie niewiele ogranicza. Do tego grona należą m.in. Ludwig van Beethoven (powikłania po tyfusie), Francisco Goya (mógł stracić słuch z powodu zespołu Susaca, rzadkiej choroby autoimmunologicznej), Thomas Edison (na wpół głuchy wynalazca metody nagrywania dźwięku), Pierre Ronsard i Joachim du Bellay, poeci francuscy (najprawdopodobniej źle leczone, wielokrotne zapalenie ucha), Charles Nicolle, głuchy zdobywca Nagrodę Nobla a także Halle Berry (utrata 80% słuchu w jednym uchu) czy Bill Clinton (ma problemy z odbiorem dźwięków wysokiej częstotliwości), Robert Redford (utrata ponad 50% słuchu w jednym uchu w wyniku zakażenia ucha),   Holly Hunter oraz Rob Lowe (utrata słuchu na jedno ucho w efekcie przechodzonej świnki), Grzegorz Wilk, kompozytor i wokalista (postępujące obumieranie części ucha środkowego, tzw. ślimaków).

 

Światowy Dzień Rzek

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Rzek, daru natury, będącego symbolem mocy, siły i piękna. Dającego życie, schronienie, pożywienie, miejsce rozrodu, ochłodę w upalne dni…
To święto, którego celem jest uświadamianie społeczeństwa na temat znaczenia rzek w naszym życiu oraz potrzeby ich ochrony. Na skalę globalną pierwszy raz zorganizowano je w 2005 roku, ale pomysłodawca Kanadyjczyk Mark Angelo już w latach 80. podejmował inicjatywy na rzecz ochrony rzek w swoim kraju.

Światowy Dzień Serca

 

Co roku z inicjatywy World Heart Federation jednocześnie na całym świecie obchodzony jest Dzień Serca. Działania we wszystkich krajach skupione są na edukowaniu społeczeństwa nt. zdrowego środowiska, tworzenia odpowiednich warunków dla zdrowia naszych serc. Miejsca, w których żyjemy, pracujemy i bawimy się, nie powinny zwiększać ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.

Święto ma na celu zwiększenie świadomości społecznej odnośnie chorób serca oraz promowanie zdrowego stylu życia. Jest to inicjatywa Światowej Federacji Serca przy udziale Światowej Organizacji Zdrowia, UNESCO i UNICEF-u. W Polsce obchody organizowane są od 2002 roku przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.

Obchodom Światowego Dnia Serca towarzyszą szeroko prowadzone działania edukacyjne na temat profilaktyki chorób serca i układu krążenia. Podobnie jak w latach ubiegłych imprezy będą miały charakter rodzinnego pikniku.

 

Święto Infrastruktury Wojskowej

 

Decyzją Ministra Obrony Narodowej, pracownicy zarządu infrastruktury wojskowej wreszcie doczekali się swojego święta. Zazwyczaj pracują w cieniu wielkich manewrów wojskowych, a efekty ich wysiłku dostrzegają tylko nieliczni. Tymczasem ich rola jest kluczowa dla sprawnego funkcjonowania armii.

Są zapleczem dla tych, którzy mają bronić naszych granic.  Spoczywa na nich duża odpowiedzialność. Bo obowiązek administrowania budynkami – to nie wszystko. Pion infrastruktury to przede wszystkim logistyka. Gdzie wysłać sprzęt, jak go zabezpieczyć. Nawet najbardziej waleczni żołnierze stoją na straconej pozycji, jeśli nie mają zaplecza w postaci rozbudowanej infrastruktury wojskowej. Im silniejsze bazy, sprzęt, tym większe bezpieczeństwo obywateli.

 

Dzień Ogłoszenia Tysiąclatki

 

Dziś rocznica ogłoszenia Tysiąclatki:  24 września 1958 Władysław Gomułka rzucił hasło „Tysiąc szkół na tysiąclecie Państwa polskiego”.

W związku z potrzebami szkolnictwa, wynikającymi z wchodzenia w wiek szkolny wyżu demograficznego lat 50. XX w., masowo budowano w Polsce w latach 60. budynki oświatowe, głównie szkoły podstawowe. W sytuacji ogromnego przeludnienia izb lekcyjnych (w 1961 r. na 1 izbę lekcyjną przypadało prawie 74 uczniów) wybudowanie nowych placówek oświatowych stało się koniecznością.

Nazwę szkół „tysiąclecia” powiązano z obchodzonymi oficjalnie uroczystościami 1000-lecia Państwa Polskiego, przypadającymi na rok 1966. Hasło budowy „tysiąca szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego” rzucił Władysław Gomułka, 24 września 1958. Kampania trwała przez 11 lat i w jej ramach wybudowano 1400 szkół.
Dziś nie hołubi się więcej tego rodzaju komunistycznych wymysłów. W 2012 zlikwidowano ok. 1500 szkół.

 

 

Źródło:  https://pl.wikipedia.org;  https://www.kalbi.pl;   http://fotopolska.eu/Polska;   http://trufle-sklep.pl   https://zdrowie.pap.pl/wywiad;   https://www.wprost.pl;   http://www.old.funbec.eu;  http://www.historytv.pl   razemztoba.p

 

Dodaj komentarz