Wygrać wojnę nuklearną, znaczy nigdy do niej nie dopuścić, czyli … NIE wojnie nuklearnej

Niedziela, 28 stycznia –Międzynarodowy Dzień Mobilizacji przeciwko Wojnie Nuklearnej, Światowy Dzień Trędowatych, Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych, Dzień Piszczałek i Fujarek, 

 

 

Międzynarodowy Dzień Mobilizacji przeciwko Wojnie Nuklearnej

Nuklearna zagłada to możliwa całkowita zagłada ludzkości, spowodowana użyciem dużej ilości broni jądrowej. Fizycy jądrowi spekulują, że wojna jądrowa mogłaby zakończyć istnienie współczesnej cywilizacji na Ziemi wskutek działania opadu promieniotwórczego, impulsów elektromagnetycznych, czy hipotetycznego efektu zimy nuklearnej. Miliardy ludzi mogłoby nie przetrwać globalnej wojny termojądrowej, ale pozostaje kwestią dyskusyjną jak zmieniłoby się wówczas środowisko na Ziemi i czy pozwoliłoby na przetrwanie tej części populacji, która nie byłaby bezpośrednio dotknięta działaniem głowic jądrowych.

 

Jedno jest pewne – świat jaki znamy, nigdy już nie będzie taki sam….

 

 

The End, Nuclear War / Guerra Nuclear III

Światowy Dzień Trędowatych

Światowy Dzień Trędowatych lub Światowy Dzień Pomocy Chorym na Trąd, Światowy Dzień Chorych na Trąd. Święto ustanowione zostało z inicjatywy francuskiego podróżnika, poety i dziennikarza Raoula Follereau.  Jest obchodzone od 1954 roku, w ostatnią niedzielę stycznia w około 150 krajach na świecie. Jest okazją do zwrócenia uwagi świata, szczególnie bogatej jego części, na problem ludzi chorych na trąd i wyrażenia solidarności z nimi. Od 1995 roku Światowy Dzień Trędowatych organizuje w Polsce Fundacja Polska Raoula Follereau.

Trąd, to nie jest historia, ale tragiczna teraźniejszość mieszkańców najuboższych rejonów świata. Choć w ostatnich latach ustępuje, jest wciąż jedną z najstraszniejszych chorób. Może trochę wstydliwa, bo symbolizuje skrajną biedę i niedolę ludzką. Dlatego niechętnie o niej mówimy. Dotyka ludzi najuboższych i wykluczonych z życia społecznego. Walka z tą chorobą jest dziś rzeczą bardzo ważną i jest zarazem walką z wykluczeniem, które ona sprowadza.

Podobnie, jak gruźlica, trąd przenosi się drogą kropelkową (w wyniku kichania lub kaszlenia na drugą osobę). Chorobę wywołuje bakteria mycobacterium leprae. Atakuje skórę i układ nerwowy powodując zaburzenia czucia. Jest chorobą podstępną i zarazem okrutną. Okres inkubacji, czyli pojawienia się pierwszych symptomów zarażenia trwać może nawet 5 lat. Nieleczony jest przyczyną deformacji ciała. W straszny sposób okalecza człowieka, czyniąc go niezdolnym do samodzielnej egzystencji.

Trądu bano się w sposób paniczny, dlatego chorych odrzucano i izolowano. Pierwsze leprozoria, w których trędowaci znajdowali schronienie i opiekę powstawały przy kościołach i klasztorach. Były to odizolowane budynki tworzące nieraz całe kolonie.

Ostatnią kolonią trędowatych w Europie była Spinalonga – mała wyspa leżąca na Morzu Egejskim. W XVI wieku na wyspie zbudowano potężny fort, a 400 lat później utworzono kolonię trędowatych, zlikwidowaną dopiero w 1957 roku.

Spinalonga – fort i ostatnia kolonia trędowatych

Dzisiaj, 28 stycznia 2018 po raz 65 obchodzić będziemy Światowy Dzień Trędowatych. Będzie to kolejna okazja do mobilizacji sił i środków potrzebnych do niesienia pomocy ludziom cierpiącym z powodu najstarszej i najstraszniejszej choroby, jaką zna ludzkość.

Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych

Dane osobowe to termin prawny, który w prawie polskim został zdefiniowany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych. W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

Rozwój technologii i upowszechnienie internetu sprawiły, że przetwarzanie danych osobowych stało się obecnie stosunkowo łatwe i szybkie.

Katalog danych osobowych jest otwarty, zawierający między innymi imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numery identyfikacyjne (PESEL), dane biometryczne (odciski linii papilarnych, siatkówka oka czy DNA), cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe czy społeczne.

Wskazane wyżej dane są bardzo ogólne i jako pojedyncze informacje nie będą stanowiły danych osobowych. Samo imię, nazwisko, ulica, miasto, data urodzenia nie stanowią danej osobowej. Ale w zestawieniu nazwisko+data urodzenia obie informacje podlegają ochronie tak samo jak zestawienie ulica+numer domu+imię.

Szczególną kategorią danych osobowych są dane wrażliwe, których przetwarzanie jest poddane szczególnemu trybowi. Istnieje generalny zakaz przetwarzania danych wrażliwych z wyjątkiem sytuacji, gdy zezwalają na to przepisy prawa.

Nad kontrolą i ochroną prawną czuwa Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

W maju 2018 r. wejdzie w życie unijne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które zastąpi polską ustawę o ochronie danych osobowych

 

Uff… Niewątpliwie zmęczyłam Was dzisiaj, więc na zakończenie posłuchajcie proszę brzmienia instrumentów „rzadkich”, to znaczy – piszczałek i fujarek

 

Dzień Piszczałek i Fujarek

Piszczałka to instrument muzyczny z grupy aerofonów wargowych, będący najczęściej drewnianą rurką zaopatrzoną w otwór wargowy i 3-7 otworów bocznych (inaczej fujara, fujarka, fulara).

Piszczałki i fujarki to ludowe instrumenty, na których ochoczo przygrywały różne ludy, niezależnie od kraju pochodzenia. Wykonywano je z różnych materiałów, w Polsce najczęściej z drewna lipowego.

Joszko Broda – Doliny, doliny

Należą do grupy instrumentów, które dawniej miały moc przyzywania wiosny.

Ale czy w środku zimy chcemy już mieć wiosnę?

Przecież jeszcze nie nacieszyłam się zimą, więc nie będę próbowała zaświstać choćby na okarynie. A Wam z okazji święta piszczałek i fujarek – dobrej zabawy życzę  🙂

 

 

Źródło:   https://pl.wikipedia.org;  „Wygrać wojnę nuklearną, znaczy nigdy do niej nie dopuścić” generał Omar Bradley;   https://www.koniec-swiata.org;   www.gazetalubuska.pl;   http://www.misje.pl;  http://podroze.onet.pl;   https://poradnikprzedsiebiorcy.pl;

 

 

Dodaj komentarz