Wysoko na błękitnym niebie mieszkały sobie kiedyś dwie chmurki. Chmurki te spotkały się i od razu się sobie spodobały. Niedługo potem urodziła im się maleńka chmurka, którą bardzo pokochali. Po jakimś czasie zaczęli jednak dostrzegać coś, na co wcześniej wcale nie zwracali uwagi. Prawie za każdym razem gdy byli blisko siebie pojawiały się między nimi spięcia, błyskawice i pioruny. Coraz trudniej było im być razem. Małej chmurce było przez to bardzo źle. W końcu przyszedł dzień, że chmurki zdecydowały, iż najlepiej będzie gdy się zupełnie rozejdą i będą na stałe daleko od siebie. Burza wreszcie się skończyła. Mała chmurka miała teraz wiele wesołych dni z kochającym Tatą i mnóstwo czasu razem ze swoją ukochaną Mamą. A to wszystko już bez tych strasznych burz i błyskawic, czyli … Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej

Środa,25  kwietnia – Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem, Dzień Sekretarki, Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej, Światowy Dzień Malarii, Dzień DNA, Światowy Dzień Pingwina

 

Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem

Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem (NAD), to święto ustanowione przez Ligę Niedosłyszących w celu zwrócenia uwagi na powszechne występowanie hałasu w życiu ludzi, jego wpływu na zdrowie i zwiększanie świadomości występowania tego szkodliwego zjawiska.

Po raz pierwszy było obchodzone w roku 1995 przez Ligę Niedosłyszących. Obchody tego dnia w Polsce zapoczątkowało Towarzystwo Higieny Akustycznej w roku 2000. Święto jest obchodzone co roku na świecie i przypada w kwietniu. Początkowo jego data była ruchoma i przypadało ono zazwyczaj w ostatnią środę kwietnia aż do roku 2006, kiedy to ustalono ją na 25 kwietnia (nadal funkcjonują obie daty).

Święto jest często mylnie nazywane Dniem Hałasu lub Dniem Walki z Hałasem.

 

Jacek Wójcicki – „Sekretarka”

Dzień Sekretarki

Świętujemy go w styczniu czy dzisiaj? Oto jest pytanie.

O Dniu Sekretarki pisałam już (TUTAJ)

Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej

 

Soap Bubbles

Alienacja rodzicielska to przemoc emocjonalna wobec dziecka i drugiego rodzica, manipulowanie strachem i lękami dziecka, szantaż emocjonalny, utrudnianie kontaktów dziecka z drugim rodzicem oraz inne negatywne działania, prowadzące do niszczenia ich wzajemnych relacji. Może przyczyniać się do powstawania u dziecka zaburzeń zdrowotnych, emocjonalnych, rozwojowych i dotyczących zachowania. Często stosowana jest przez głównego opiekuna w szkodliwych działaniach mających doprowadzić do wykluczenia z życia dziecka drugiego rodzica. Jej negatywne efekty dla relacji pomiędzy dzieckiem, a drugim rodzicem mogą być różne, o różnym stopniu nasilenia i nie da się ich przedstawić w postaci jednoznacznego syndromu lub zespołu np. poddawane alienacji rodzicielskiej dziecko może odrzucać i oczerniać drugiego rodzica lub być agresywne wobec alienatora czy nawet uciec od niego do drugiego rodzica.

Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej to nieformalne międzynarodowe święto, obchodzone od 2006 corocznie 25 kwietnia, zapoczątkowane przez kanadyjską organizację Parental Alienation Awareness Organization (PAAO) z inicjatywy ówczesnej przewodniczącej PAAO Sarvy Emo, rozwódki sprawującej naprzemienną opiekę nad dziećmi ze swoim byłym mężem.

Dzień ten ma charakter akcji społecznej, podczas której odbywają się warsztaty, sympozja, demonstracje i zbierane są podpisy pod petycjami, kierowanymi do władz krajowych oraz instytucji międzynarodowych, mające na celu zapobieganie wyalienowania jednego z rodziców z życia dzieci. Akcja ma również na celu wspieranie dziecka, głównie w sytuacji indukowania u niego negatywnych emocji, postaw i przekonań wobec drugiego rodzica, oraz chęć wsparcia działań uświadamiających społeczeństwo o negatywnych skutkach działań, wywołujących zaburzenia w relacji pomiędzy dzieckiem a drugim rodzicem.

W akcji biorą udział m. in.: Argentyna, Austria, Australia, Belgia, Bermudy, Brazylia, Cypr, Czechy, Dania, Francja, Gwatemala, Holandia, Hiszpania, Irlandia, Kanada, Kostaryka, Meksyk, Niemcy, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, Singapur, Południowa Afryka, Rumunia, Szwecja, Stany Zjednoczone, Włochy i Wielka Brytania.

 

 

Obchody w Polsce odbywają się od 2008 roku z udziałem Komitetu Przestrogi przed Oddzieleniem Rodzica. Zostały one zainicjowane przez Macieja Wojewódkę, który także opracował profesjonalne zasady prowadzenia akcji i zainspirował działania z tego zakresu na skalę krajową, w kilkudziesięciu miejscowościach w Polsce. Od 2009 roku patronat honorowy nad akcją społeczną Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej sprawuje Rzecznik Praw Dziecka. Maciej Wojewódka opracował również profesjonalne zasady organizacji kampanii mydlanych Baniek Miłości z okazji Dnia Świadomości Alienacji Rodzicielskiej na świecie – dla International Bubbles of Love Committee, w którym doradza w zakresie strategii i PR-u.

 

Światowy Dzień Malarii

Światowy Dzień Malarii to święto ustanowione przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia ( WHO) w maju 2007 roku, upamiętniające globalną walkę z malarią. Obchodzone corocznie od 2008 roku w dniu 25 kwietnia.

W Afryce Światowy Dzień Malarii zastąpił Dzień Afryki. Został ustanowiony przez liderów 44 państw afrykańskich podczas pierwszego Afrykańskiego Szczytu w 2000 roku w Abudży (Nigeria), dotyczącego malarii. Od 2001 roku Afrykański Dzień Malarii był obchodzony 25 kwietnia w celu zwrócenia uwagi całego świata na sytuację zdrowotną panującą na kontynencie afrykańskim. Podczas Światowego Dnia Malarii wszystkie kraje zapraszane są do ponownego potwierdzenia ich zaangażowania i czynnego włączenia się do walki z malarią.

7 września 2001 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło lata 2001-2010 Dekadą Ograniczania Malarii w Krajach Rozwijających się, Zwłaszcza w Afryce. Celem obchodów jest wzrost świadomości społecznej dotyczącej malarii jako globalnej plagi choroby pasożytniczej i zakaźnej oraz wynikających z niej zagrożeń oraz redukcja skutków i skali choroby. Z okazji Światowego Dnia Malarii na całym świecie odbywają się konferencje i spotkania, przybliżające społeczeństwu tematykę związaną z zapobieganiem oraz leczeniem malarii.

W Polsce w 2009 roku patronat nad akcją sprawował Polski Czerwony Krzyż.

 

Dzień DNA

Dzień DNA obchodzimy 25 kwietnia na cześć dwóch wydarzeń. Najpierw tego dnia w 1953 roku ogłoszono jak zbudowane jest DNA, a 50 lat później Narodowe Instytut Zdrowia w USA wydal komunikat, że nadchodzi finał projektu Human Genome Project. Początkowo miało to być jednorazowe wydarzenie, jednak szybko przerodziło się w święto biologów molekularnych.

 

 

 

Światowy Dzień Pingwina

To święto ustanowione na cześć ciekawego odkrycia. Naukowcy zaobserwowali, że przez 7 lat z rzędu kolonia pingwinów Adeli po spędzeniu miesięcy na morzu, wracała na Antarktydę do swoich terenów lęgowych – za każdym razem 25 kwietnia. W ten dzień naukowcy czekają więc na te sympatyczne zwierzaki.

Więcej o pingwinach pisałam już wcześniej   (TUTAJ)

 

 

 

 

Źródło:   https://pl.wikipedia.org;   https://www.kalbi.pl;

Dodaj komentarz