Z faszystowskich Niemiec poprzez Hollywood do komórki i bezprzewodowego internetu, czyli … o austriacko-żydowskiej wynalazczyni

Środa, 8 listopada –Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem, Europejski Dzień Wynalazcy, Światowy Dzień Jakości, Światowy Dzień Gry Wstępnej

Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem

 

Abel Korzeniowski – In Peace

 

 

Co to jest antysemityzm i faszyzm?
Atysemityzm to postawa wyrażająca dyskryminację, uprzedzenie, niechęć i wrogość w stosunku do Żydów oraz osób pochodzenia żydowskiego, postrzeganych jako grupa religijna, etniczna lub rasowa. Niechęć argumentowana powodami religijnymi, gospodarczymi lub politycznymi. Ekstremalny antysemityzm głosiła ideologia niemieckiego nazizmu, doprowadzając do próby wyniszczenia narodu żydowskiego w okupowanej Europie. Według SJPantysemityzm to nienawiść, uprzedzenie i wrogość wobec narodu żydowskiego, związana z nietolerancją i rasizmem.Antysemityzm jest zjawiskiem odwiecznym: był obecny już w starożytności, jeszcze przed epoką chrześcijaństwa. Później istniał w chrześcijańskiej Europie, odgrywał poważną rolę w teologii Marcina Lutra i z niej przeniknął do protestantyzmu, był obecny w epoce Oświecenia, kulminacją antysemityzmu był oczywiście wiek XX  i Holokaust – wymordowanie większości Żydów europejskich.

Powstałe w roku 2005 w Los Angeles w Kalifornii Stowarzyszenie 614. Przykazania – tak podaje pierwotną przyczynę antysemityzmu: „Jedynym wspólnym mianownikiem łączącym wszystkich Żydów na przestrzeni tysiącleci była ich religia – judaizm. Przez tysiące lat judaizm opierał się na trzech podstawach: Bogu, Torze  (Prawie) i Izraelu Wierność Żydów wobec tych trzech elementów judaizmu, stawiała ich automatycznie w konflikcie ze światem zewnętrznym wobec judaizmu i była przyczyną antysemityzmu, ponieważ była postrzegana przez świat nieżydowski jako podważanie znaczenia nieżydowskich bogów, nieżydowskich praw i przynależności narodowej. Idea „wybrania” narodu Żydowskiego do specjalnej misji przybliżania Boga ludzkości – jeden z istotnych elementów judaizmu – był kolejną  przyczyną niechęci i nienawiści wobec Żydów .
Życie według Prawa Tory, zgodne z zasadami judaizmu, przyczyniało się  w znacznym stopniu do wyższego poziomu życia społeczności żydowskich, w porównaniu z ich sąsiadami, prawie w każdej sytuacji, w której żyli Żydzi. Żydzi byli zazwyczaj lepiej wyedukowani, mieli zawsze system szkół publicznych, rodziny żydowskie były z reguły bardziej trwałe, pomoc sąsiedzka – bardziej powszechna, prawie nie istniała przestępczość, alkoholizm i przemoc. Te cechy społeczności żydowskich, w oczywisty sposób wynikające z przestrzegania zasad judaizmu, były następną przyczyną antysemickich nastrojów.
I wreszcie przyczyna najważniejsza: Żydzi reprezentowali światu ideę jednego i jedynego Boga, który stawiał ludzkości – całej ludzkości! – wymagania. Były to wymagania etyczne. To Żydzi ujawnili ludzkości obecność Boga, który – po raz pierwszy w historii świata zachodniego – wszystkim ludziom coś nakazywał i czegoś zakazywał.”

Faszyzm to doktryna polityczna powstała w okresie międzywojennym we Włoszech, sprzeciwiająca się demokracji parlamentarnej, głosząca kult państwa (statolatrię, totalitarne silne przywództwo, terror państwowy i solidaryzm społeczny). Faszyzm podkreślał wrogość wobec zarówno liberalizmu, jak i komunizmu. Następujące elementy są najczęściej wymieniane jako integralne części faszyzmu: nacjonalizm, etatyzm, militaryzm, imperializm, totalitaryzm, antykapitalizm, antykomunizm, korporacjonizm, populizm, kolektywizm oraz opozycja do politycznego i ekonomicznego liberalizmu.

Wydarzenia Wielkiego Kryzysu spowodowały gwałtowny wzrost poparcia dla faszyzmu i powstanie kilku faszystowskich reżimów i reżimów które przyjęły tę politykę. Faszyzm włoski był totalitarnym ruchem politycznym, pozostającym u władzy we Włoszech od 1922 do 1943 roku. Jego przywódcą był Benito Mussolini. Najważniejszym z nowo powstałych reżimów faszystowskich był reżim nazistowski w Niemczech, na czele z Adolfem Hitlerem. Naziści doszli do władzy w 1933 roku, zlikwidowali przyjęty w Niemczech model liberalnej demokracji i zmobilizowali kraj do wojny z przeciwko innym państwom. W latach 30., hitlerowcy realizowali politykę rasistowską, która świadomie dyskryminowała i pozbawiała praw obywatelskich Żydów i inne mniejszości.

Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem (International Day Against Fascism and Antisemitism) – święto obchodzone corocznie 9 listopada, na arenie międzynarodowej od 1989 roku, upamiętniające pogrom Żydów w hitlerowskich Niemczech podczas Nocy Kryształowej. Noc Kryształowa to zorganizowany przez władze pogrom Żydów na ogromną skalę, który miał miejsce na terenie Niemiec w nocy z 9 na 10 listopada 1938 roku. Tego wieczoru palono synagogi, demolowano sklepy i mieszkania należące do Żydów, dewastowano cmentarze. W Polsce bojówki hitlerowskie zdewastowały m.in. wnętrze synagogi we Wrocławiu oraz podarły na strzępy znajdujące się w niej zwoje Tory (całej Biblii hebrajskiej). Zabito około 90 Żydów, a 20 do 35 tysięcy wywieziono do obozów koncentracyjnych. Ulice niemieckich miast zostały zasypane odłamkami szkła i kryształów ze zniszczonych żydowskich mieszkań i sklepów – stąd też nazwa pogromu. Druga teoria co do nazwy mówi o „krystalizacji” czyli oczyszczeniu narodu niemieckiego z przedstawicieli innych narodów, przede wszystkim Żydów. Naziści nie tylko przyzwolili na prześladowania ludności żydowskiej, ale również nadali im zorganizowany charakter.

 

 

Noc Kryształowa uważana jest za symboliczny początek Holokaustu. Obchodzony w rocznicę Nocy Kryształowej Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem ma na celu upamiętnienie ofiar pogromu, a także sprzeciw wobec współczesnych form rasizmu, ksenofobii i nietolerancji. Rocznicę tych wydarzeń obchodzono wcześniej jako Dzień Pamięci o Nocy Kryształowej.

Od 1995 roku obchody koordynuje największa w Europie organizacja charytatywna przeciw nacjonalizmowi, faszyzmowi i rasizmowi – UNITED for Intercultural Action (założona w 1992 z siedzibą w Amsterdamie), działająca na rzecz migrantów i uchodźców.

Obchody mają na celu złożenie hołdu ofiarom faszyzmu i antysemityzmu. Są okazją do protestu wobec braku akceptacji ludzi i akceptacji bezprawia, sprzeciwu wobec zła, nietolerancji i neofaszyzmu oraz do promowania wartości tolerancji i szacunku dla mniejszości etnicznych, rasowych i religijnych.

 

Europejski Dzień Wynalazcy

 

Albert Einstein mawiał, że „wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza, bo choć wiedza wskazuje na to, co jest, wyobraźnia wskazuje na to, co będzie”
Dzień 9 listopada obchodzony jest jako  Europejski Dzień Wynalazcy. Został on ustanowiony przez berlińskiego wynalazcę i przemysłowca Gerharda Muthenhallera.
Wszyscy znają takich wynalazców jak: Leonarda da Vinci (1542–1519), Nikola Tesla (1856–1943),  Thomas A. Edison (1847–1931), Juliusz Verne (1828 — 1905), Albert Einstein ( 1879 – 1955 ), Alfred Nobel ( 1833 – a896 ) o których pisałam    (TUTAJ)
Dużo ostatnio się mówi o Janie Czochralskim (1885–1953), który opracował metodę pomiaru szybkości krystalizacji metali, co stanowi postawy całej dzisiejszej technologii ekranów ciekłokrystalicznych. Czochralski, który po II wojnie światowej został odsądzony od czci i wiary za dobre kontakty z Niemcami.  Jest najczęściej cytowanym polskim uczonym w świecie.
Data 9 listopada  została wybrana dla uczczenia urodzin austriackiej wynalazczyni i aktorki Hedy Lamarr (1914–2000), która opracowała używany do dzisiaj system transmisji fal radiowych.
Ta piękna dziewczyna widoczna na zdjęciu poniżej, to nie kto inny niż Hedy Lamarr urodzona 9 listopada 1914 w Wiedniu, amerykańska aktorka i wynalazczyni austriacko-żydowskiego pochodzenia.

 

Hedy Lamarr pochodziła ze zasymilowanej rodziny żydowskiej, była córką bogatego austriackiego bankiera.  Od dziecka chciała zostać aktorką i przekonała rodziców, by pozwolili jej porzucić szkołę dla aktorstwa. Dzięki swej urodzie, już jako szesnastolatka po raz pierwszy wystąpiła w filmie w roku 1930.

W tym samym roku 1933 roku wyszła za mąż za biznesmena Fritza Mandla, trzeciego na liście najbogatszych Austriaków, który znajdował się w bliskich relacjach z austriackimi faszystami, a majątek zdobył na handlu bronią z nazistowskimi Niemcami. Zaraz po ślubie Mandl zakazał jej grania w filmach.

Mandl miał liczne znajomości w elitach ówczesnych władz i w ten sposób jego żona mogła poznać Mussoliniego i Hitlera. Zajmował się produkcją uzbrojenia, a zwłaszcza systemami łączności radiowej. Dzięki temu jego żona miała okazję zapoznać się z nowoczesną techniką.  Okazała się być bardzo utalentowana i w tym kierunku.

W 1937 roku, mając dość męża i jego faszystowskich poglądów, rozwiodła się i uciekła do Londynu, gdzie poznała producenta filmowego Louisa Mayera, współzałożyciela wytwórni filmowej Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). Lamarr z powodzeniem zdołała wynegocjować dla siebie korzystny kontrakt w studiu MGM. Wtedy zmieniła nazwisko na Hedy Lamarr na cześć gwiazdy kina niemego Barbary La Marr i w 1938 roku wspólnie z Mayerem trafiła do Hollywood, gdzie grała w wielu filmach aż do końca 1941 roku. W wolnych chwilach zajmowała się wynalazkami, opracowała m.in. pastylkę musującą, tworzącą napój podobny do Coca-Coli i pojemnik na zużyte chusteczki przyklejony do pudełka z tymi czystymi, ale żaden z jej wynalazków nie znalazł uznania.

Chociaż grała z największymi gwiazdami kina i w ciągu 6 lat wystąpiła w 17 filmach, nie została wielką gwiazdą. Reklamowano ją jako najpiękniejszą kobietę Hollywood. Po dwóch latach w MGM zaczęto jednak w nią wątpić, a po pojawieniu się w wytwórni Ingrid Bergman, która szybko stała się gwiazdą, Lamarr wycofała się z kariery aktorskiej i w 1942 roku zerwała kontrakt z MGM.

Gdy we wrześniu 1940 roku niemiecki okręt podwodny storpedował brytyjski statek wiozący dzieci, Lamarr postanowiła opracować system sterowania torpedą za pomocą fal radiowych. By uniemożliwić przeciwnikowi przejęcie kontroli nad torpedą zaproponowała, by sygnał sterujący wysyłać metodą często zmieniających się częstotliwości. Jej przyjaciel, kompozytor George Antheil zaproponował, by zastosować rolki z taśmami, jakich używał do sterowania swoimi instrumentami muzycznymi. Dnia 10 czerwca 1941 roku Lamarr (jako Hedy Kiesler Markey, jej zamężne nazwisko w tym czasie) i Antheil zarejestrowali w urzędzie patentowym odmianę systemu, który określamy dziś jako FHSS ( frequency-hopping spread spectrum) pod numerem 2292387.

Patent został bezpłatnie udostępniony marynarce wojennej USA, ale z powodu braku odpowiedniej technologii i obaw między innymi, czy rolki papieru nie będą się zacinały, nie zbudowano działającego prototypu i pomysłu nie wykorzystano podczas wojny. W tekście zamieszczonym w specjalnym dodatku do „New York Times” pisano: „Hedy Lamarr, aktorka sceniczna, objawiła się w zupełnie nowej roli – wynalazczyni. Jej odkrycie ma tak wielkie znaczenie dla kwestii obrony narodowej, że urzędnicy rządowi nie pozwalają na opublikowanie szczegółowych wyników jej pracy”.

Udoskonalony wynalazek wprowadzono do użycia w latach 60., a ze względu na militarne zastosowanie utajniono aż do połowy lat 80. XX wieku. Dziś jego odmiany są powszechnie stosowanym elementem sieci radiowych standardu IEEE 802.11 i GSM. W 1997 roku otrzymała nagrodę amerykańskich wynalazców za zasługi dla rozwoju elektroniki.

Po wojnie wróciła do gry aktorskiej. Pojawiła się w filmie Cecila DeMille’a „Samson i Dalila”, który odniósł duży sukces. Zagrała w kilku kolejnych produkcjach, ale nie odniosły one większego sukcesu. W 1966 wydała autobiografię „Ekstaza i ja”.

 

 

W roku 1998 twarz Lamarr pojawiła się po raz pierwszy na opakowaniu i instrukcjach pakietu CorelDRAW. Firma Corel Corporation została pozwana przez Lamarr do sądu o szkody związane z nieautoryzowanym użyciem jej wizerunku. Sprawa została jednak rozwiązana polubownie i za nieznaną sumę Corel uzyskał wyłączne prawo do tego obrazu na okres pięciu lat.

Zmarła 19 stycznia 2000 roku a jej prochy przeniesiono do Wiednia.

 

 

Światowy Dzień Jakości

 

Światowy Dzień Jakości (World Quality Day) to coroczne święto obchodzone w drugi czwartek listopada , zainicjowane w 1989 roku przez trzy główne międzynarodowe organizacje do spraw jakości:

  • Amerykańskie Stowarzyszenie do spraw Jakości,
  • Europejską Organizację Jakości,
  • Unię Japońskich Naukowców i Inżynierów.

Celem obchodów Dnia jest:

  • promowanie wiedzy na temat jakości na całym świecie i zachęcenie do „rozwoju i organizowania dobrobytu”,
  • podkreślenie znaczenia jakości i jej nieustającej kontroli,
  • uczczenie osiągnięć w dziedzinie podnoszenia jakości,
  • podniesienie świadomości społeczeństw, jak podejście do jakości systemów i procesów produkcyjnych może mieć spektakularny wpływ na życie człowieka.

Chartered Quality Institute w Wielkiej Brytanii podkreśla, że Dzień ten jest również okazją do szerzenia świadomości na temat jakości życia w miejscach pracy i społecznościach.

 

Dlatego, powtarzając za Terencjuszem – człowiekiem jestem i nic co ludzkie, nie jest mi obce  – chciałabym teraz (oczywiście w ramach szerzenia świadomości na temat jakości życia i spraw z nim związanych), przejść do kolejnego święta i kolejnego wpisu:

 

Światowy Dzień Gry Wstępnej

 

 

Oczywiście, gra wstępna to świetny początek, który sam w sobie może być celem zabawy. Gra zmysłów, namiętności i mnóstwo rozkoszy… 9 listopada szczególny jest dla wszystkich tych, którzy cenią sobie dobre początki. 

O znaczeniu jakości w grze wstępnej niewątpliwie mogłaby dużo powiedzieć piękna Hedy Lamarr. Przeszła do historii już w wieku 19 lat, gdy zagrała pierwszy orgazm utrwalony na taśmie filmowej. Był to film „Ekstaza, nakręcony przez czeskiego reżysera Gustava Machatego, w którym wystąpiła nago. „Ekstaza” był pierwszym filmem niepornograficznym, w którym pokazany jest kobiecy orgazm.

 

Hedy Lamarr in Ekstase

 

Udawany orgazm przez dziewczynę w wieku 19 lat  jest dowodem na to, jak kobiety potrafią udawać, aby nie urazić swoich panów. Jakość gry wstępnej w dużej  mierze decyduje o jakości zadowolenia ze zbliżenia. A więc panowie, starajcie się, aby nie było orgazmów lepiej lub słabiej ale jednak udawanych.

 

Źródło:    https://pl.wikipedia.org;  https://sjp.pl;   http://przystaneknauka.us.edu.pl;   http://joemonster.org;

Dodaj komentarz