Zasłynął raz z tego pewien cukiernik, że serca łamał dziewczętom przez sernik, chciały go wszystkie z okolicy, bo nie znały tej tajemnicy, że nie młodzian to, a stary już piernik, czyli … piernik to nie sernik i podlega reklamacji konsumentek …

Czwartek, 15marca – Europejski Dzień Konsumenta, Światowy Dzień Praw Konsumenta, Dzień Piekarzy i Cukierników, Międzynarodowy Dzień Przeciwko Brutalności Policji, Dzień Domeny

 

Europejski Dzień Konsumenta

Konsument – w prawie polskim za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Jest to definicja zamieszczona w art. 22 Kodeksu cywilnego. Nowa definicja weszła w życie 25 grudnia 2014 r. W doktrynie prawa i orzecznictwie uważa się, że konsument jest słabszą stroną obrotu gospodarczego i jego interesy powinny być chronione w szerszej mierze niż interesy profesjonalisty, za jakiego uważany jest przedsiębiorca.

Europejski Dzień Konsumenta to europejski odpowiednik Światowego Dnia Konsumenta, obchodzony tego samego dnia. W Polsce Światowy Dzień Konsumenta obchodzony jest oficjalnie od roku 2000. Do obchodów włącza się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organizacje pozarządowe. Wydarzenie ma na celu uświadamianie konsumentów o ich prawach.

 

 

Światowy Dzień Praw Konsumenta

Z pojęciem konsumenta związana jest idea praw konsumenta. Uważa się, że konsumenci są słabszymi uczestnikami rynku niż przedsiębiorcy (posiadają mniejszą wiedzę, są zależni od producentów dostarczających towary itp.). Przedsiębiorcy mogą bowiem stosować nieuczciwe praktyki, które wpływają na podejmowanie przez konsumentów decyzji sprzecznych z ich interesami (np. dostarczania towarów niższej jakości, stosować reklamy wprowadzające w błąd itd.). W związku z tym prawodawstwo wielu krajów stosuje różnorodne metody prawnej ochrony tych praw.

Prawa konsumenta to zbiór praw przysługujących konsumentom, zawartych w różnych aktach normatywnych, mających na celu ochronę konsumenta w gospodarce rynkowej. Pojęcie prawa konsumenta powstało w XIX w. – w okresie dynamicznego rozwoju gospodarki rynkowej. Za pierwszą organizację konsumencką uważa się Ligę Konsumentów powstałą w 1891 r. w Nowym Jorku. Zorganizowane później w innych miastach amerykańskich Ligi w 1899 r. połączyły się w Narodową Ligę Konsumentów, która stała się pierwszą na świecie organizacją konsumencką o znaczeniu ogólnokrajowym. Funkcjonuje ona do dziś.

Światowy Dzień Konsumenta, znany też jako Światowy Dzień Praw Konsumenta (World Consumer Rights Day), WCRD to międzynarodowe święto obchodzone corocznie 15 marca.

Po raz pierwszy obchody odbyły się w 1983 roku w rocznicę przemówienia prezydenta Johna F. Kennedy’ego, wygłoszonego w roku 1962 w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Dotyczyło ono projektu ustawy o ochronie praw konsumenta. Prezydent USA sformułował wówczas cztery podstawowe prawa konsumentów:

  • do informacji,
  • do wyboru,
  • do bezpieczeństwa,
  • do reprezentacji.

Z jego ust padło też znane stwierdzenie: „Konsumenci to my wszyscy”.

 

Dzień Piekarzy i Cukierników

 

Metrum – Cukiernik

Piekarze to osoby zajmujące się zawodowo piekarstwem. W okresie wczesnego średniowiecza, była to grupa książęcej, biskupiej ludności służebnej, która zajmowała się wyrabianiem i wypiekiem chleba oraz innego pieczywa. Na służbie książęcej wędrowali razem z dworem, dlatego tak jak kucharzy, mieszkańcy osad mieli obowiązek ich gościć. Piekarze, wymieniani w najstarszych dokumentach razem z rzeźnikami i szewcami zakładali pierwsze miejskie cechy branżowe w Polsce. Świadectwem ich istnienia są nazwy typu Piekary, którą nosi kilkanaście miejscowości w Polsce, położonych w sąsiedztwie starych grodów.

Piekarze dążąc do wytwarzania coraz to innego pieczywa, zaczęli dodawać do niego miodu, nasion z drzewa świętojańskiego, owoców, soku brzozy i soku klonowego. Z czasem zaczęto używać cukru z trzciny cukrowej i wtedy to pojawili się pierwsi cukiernicy (ciastkarze) zajmujący się wypiekiem ciast i ciastek.

Po wiekach zawodowi cukiernicy i piekarze obchodzą swoje święto właśnie dzisiaj, tj. 15 marca. W tym dniu przypada wspomnienie ich patrona – św. Klemensa.

Międzynarodowy Dzień Przeciwko Brutalności Policji

Zdarza się, że ci którzy mają bronić nas przed bandytami są równie brutalni co oni. Dlatego trzeba o tym głośno mówić, nie tylko dziś…

 

 

Dzień Domeny

​33 lata temu zarejestrowano pierwszą prywatną domenę internetową. Dzisiaj świętujemy tamto wydarzenie.
Do czego służą domeny, kto ich potrzebuje i jak wyglądałby internet, gdyby ich nie było można przeczytać (TUTAJ)

 

 

Źródło;   https://pl.wikipedia.org;   http://nt.interia.pl;   https://www.kalbi.pl;

Dodaj komentarz