Złocistym blaskiem pięknie lśni, pszeniczny łan, czyli … krajobraz swojski

Piątek, 20 października – Międzynarodowy Dzień Kontrolera Ruchu Lotniczego, Światowy Dzień Statystyki, Europejski Dzień Seniora, Międzynarodowy Dzień Szefa Kuchni, Dzień Pasztecika Szczecińskiego, Dzień Krajobrazu

 

Międzynarodowy Dzień Kontrolera Ruchu Lotniczego

 
Na każdym lotnisku obok restauracji, sklepów, punktów usługowych, pasów startowych, wśród powszechnego gwaru i hałasu, huku silników lądujących i startujących samolotów, znajduje się jeszcze jedno istotne miejsce, bez którego lotnisko nie mogłoby normalnie funkcjonować. Tym miejscem jest wieża kontroli lotów, gdzie specjaliści z zakresu kontroli ruchu lotniczego czuwają nad tym, aby rejsy przebiegały bez jakichkolwiek zakłóceń i problemów, a każdy samolot mógł bezpiecznie dotrzeć do celu.
Codzienna praca kontrolera ruchu lotniczego polega na kierowaniu ruchem lotniczym w swojej przestrzeni odpowiedzialności, z zachowaniem ustalonych i opisanych w przepisach separacji między statkami powietrznymi aby nie dopuścić do ich zderzenia się ze sobą oraz aby nie doszło do niebezpiecznych zbliżeń, czyli jest odpowiedzialny za regulowanie ruchu lotniczego na terenie zarówno samego lotniska, jak i w przestrzeni powietrznej w jego bezpośrednim otoczeniu.
Trzeba również zważać na okresowe wyłączenia pewnych elementów przestrzeni z użycia dla ruchu, np. stref lotów szybowców czy stref skoków spadochronowych i wiele innych czynników, dla których każdy dzień w pracy wygląda inaczej. Do tego dochodzi aspekt ekonomiczny, czyli praca w sposób zapobiegający generowaniu zbędnych opóźnień dla przewoźników.
Sama praca nie wydaje się, przynajmniej na pierwszy rzut oka, szczególnie skomplikowana. Kontroler musi bowiem wydawać polecenia (za pośrednictwem systemu komunikacyjnego), które pozwolą pilotom samolotów bezpiecznie wystartować oraz wylądować na danym pasie lotniska. Polecenia są formułowane na podstawie analizy danych, które uzyskiwane są z aparatury obecnej w wieży kontroli lotów oraz na terenie lotniska. Ogromna odpowiedzialność oraz konieczność błyskawicznej analizy dużej ilości danych sprawiają jednak, że zawód kontrolera ruchu lotniczego zaliczany jest do grona najtrudniejszych i najbardziej stresujących zawodów na świecie.
Dlatego tez kontroler ruchu lotniczego musi cieszyć się doskonałym zdrowiem, musi być zawsze opanowany, czujny i odporny na stres, musi myśleć analitycznie i szybko i zdecydowanie podejmować decyzje. W przypadku odrzutowca lecącego z prędkością rzędu 800 km / h, każda sekunda zwłoki w podjęciu trafnej decyzji ma kolosalne znaczenie. Kandydat na kontrolera musi także mieć umiejętności postrzegania przestrzennego i perfekcyjnie znać język angielski (bo w tym właśnie języku odbywają się rozmowy z samolotami).

Polscy kontrolerzy ruchu lotniczego swoją służbę pełnią 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Codziennie czuwają nad bezpieczeństwem ponad 2,5 tys. samolotów przelatujących nad Polską. Rocznie obsługują 700 tys. operacji lotniczych. Tak więc praca kontrolera ruchu lotniczego to nie tylko prestiż i świetne zarobki – to także olbrzymia odpowiedzialność za życie setek ludzi!

Poświęcony im Międzynarodowy Dzień Kontrolera Ruchu Lotniczego obchodzony jest 20 października. Upamiętnia utworzenie w 1961 roku Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Kontrolerów Ruchu Lotniczego (International Federation of Air Traffic Controllers, IFATCA). W Polsce obchodzony jest od 2008 roku.
20 października nie można zapomnieć także o informatorach służby informacji powietrznej (FIS) opiekujących się pilotami przestrzeni tzw. niekontrolowanej czyli tam, gdzie odbywa się ruch lotnictwa ogólnego – turystycznego, szkoleniowego, ratunkowego. Informatorzy FIS codziennie służą pomocą załogom małych statków powietrznych w bezpiecznym wykonywaniu lotów do wysokości 3000 metrów.

Światowy Dzień Statystyki

 

Światowy Dzień Statystyki ( World Statistics Day) – święto obchodzone co pięć lat 20 października, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (rezolucja 64/267) 3 czerwca 2010 roku z inicjatywy Komisji Statystycznej ONZ.

Obchody Dnia Statystyki mają zwrócić uwagę światowej opinii publicznej na usługi świadczone przez globalny System Informacji Statystycznej (Statistical information system, SIS).

W tym dniu odbywają się w wielu krajach ONZ konferencje i seminaria w celu popularyzacji wiedzy o roli statystyki w procesie decydowania o kierunkach rozwoju gospodarczego i społecznego, a także wzmocnienia zaufania do statystyki publicznej.

Dzień ten stanowi również wyraz uznania dla statystyków za ich wybitny wkład w opracowanie i udostępnianie danych statystycznych stanowiących podstawę dla wielu decyzji podejmowanych przez Rządy, kierownicze gremia gospodarcze i wspólnoty lokalne.

 

 

Europejski Dzień Seniora

 

Jesień obfituje w święta seniorów. Dzień Seniora obchodzony jest w kilku wariantach na poziomie globalnym i lokalnym: 1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 października jako Europejski Dzień Seniora oraz 20 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora. Wszystkim tym uroczystym świętom przyświeca jedna idea która ma zachęcać społeczeństwo do kształtowania nowego sposobu postrzegania osób starszych oraz promować wszelkie działania, którym przyświeca dążenie do zapewnienia godnego życia seniorom.

Do najważniejszych zadań należy więc walka z wykluczeniem osób w podeszłym wieku, ułatwienie dostępu do opieki medycznej, a także do pełnego życia kulturalnego i społecznego.

 

 

Obecnie na świecie żyje około 600 milionów osób powyżej 60. roku życia. Szacuje się, że w 2050 roku liczba ta wyniesie 2 miliardy. Starsi ludzie będą zatem pełnić jeszcze większą rolę wychowawczą, a ponadto będą musieli liczyć się z późniejszym odejściem na emeryturę. Dlatego coraz częściej organizowane są rozmaite formy aktywizacji osób w podeszłym wieku: warsztaty, szkolenia, kursy czy koła zainteresowań. Prężnie działają  Uniwersytety Trzeciego Wieku. Seniorzy nie pozostają bezczynni. Uprawiają sporty, pracują zawodowo i pomagają swoim dzieciom w prowadzeniu domów i wychowywaniu dzieci. Wielu seniorów pracuje jako opiekunowie osób chorych i niepełnosprawnych. Takie inicjatywy pomagają seniorom nie tylko się rozwijać, ale również przeżywać drugą młodość.

 

 

Międzynarodowy Dzień Szefa Kuchni

 

Inicjatorem Międzynarodowego Dnia Szefa Kuchni był Bill Gallagher, Prezes  Honorowy Światowego Stowarzyszenia Społeczności Kucharskiej (WACS).  Dr Bill Gallagher był prawdziwym autorytetem i przyjacielem kucharzy. Miał nieprzeciętną osobowość. Z wykształcenia był szefem kuchni. Mimo swojej ułomności (poruszał się na wózku inwalidzkim) odznaczał się dużym autorytetem i charyzmą. Potrafił umiejętnie zjednoczyć społeczność kucharską, tak, by wspólnie pomagać tym najbardziej poszkodowanym przez los – GŁODUJĄCYM.

 

 

Przyświecał mu bardzo szczytny cel:  nie tylko szerzenie wiedzy o zawodzie Szefa Kuchni, ale i dzielenie się posiłkiem z potrzebującymi. Pod jego przewodnictwem szefowie kuchni brali udział w różnego rodzaju inicjatywach takich jak np. pokazy kulinarne, charytatywne bankiety  w ramach NATIONAL  FOOD FESTIVAL, sprzedaż czapek kucharskich i innych branżowych akcesoriów, licytacje kolacji i przedmiotów ofiarowanych przez szefów kuchni i branżowe organizacje,  sponsoring firm branży FMCG i HoReCA, a wszystko w celu dożywiania cierpiących głód dzieci i zebrania funduszy na rzecz uświadamiania o rosnącej pladze głodu (przy jednoczesnym podnoszeniu ceny żywności).

 

Dzień Pasztecika Szczecińskiego

 

Mieszkańcom Szczecina – znany doskonale. Turystom będącym tam okazjonalnie – również. Pasztecik Szczeciński stanowi jedną z wizytówek portowego miasta.

W 2008 roku pojawiła się propozycja Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego, aby pasztecik wpisać na Listę produktów tradycyjnych, chronionych przez unijne prawo. Ostatecznie pasztecik znalazł się na liście 22 grudnia 2010 roku, co oznacza, iż wszyscy producenci muszą ściśle przestrzegać jego receptury.

Pasztecik szczeciński to rodzaj smażonego ciasta drożdżowego nadziewanego mieszankami mięsnymi bądź jarskimi, danie typowe dla Szczecina. Nadzienie składa się najczęściej z wieprzowiny połączonej z wołowiną, kapusty z grzybami bądź sera i pieczarek. W czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dość powszechnym zjawiskiem było zastępowanie farszu mięsnego pastą jajeczną.

Ciasto z zewnątrz jest kruche, jednak w środku ma delikatną i miękką konsystencję. Pasztecik serwowany jest zazwyczaj z niezabielanym, mocno przyprawionym czerwonym barszczem.

Najstarszy lokal serwujący paszteciki został założony w 1969 roku, do produkcji specjału używał maszyny sprowadzonej w 1971 z radzieckiego demobilu, wyprodukowanej dla tamtejszego wojska.

 

Przysmak z drożdżowego ciasta liczy sobie już 48 lat i ciągle cieszy się nieustającym uznaniem mieszkańców Szczecina jak i turystów. Oficjalne obchody pasztecika obchodzone są jednak dopiero od 2015 roku, kiedy to władze wojewódzkie ogłosiły, że dzień 20 października obchodzony będzie jako Dzień Pasztecika Szczecińskiego.

 

Dzień Krajobrazu

 

Co to jest krajobraz wszyscy doskonale wiemy. W języku potocznym słowo „krajobraz” jest używane w celu określenia widoku jak np. krajobraz miejski, krajobraz zimowy, krajobraz malowniczy, ładny, zeszpecony. Najogólniej za krajobraz uważa się ogół cech przyrodniczych i antropogenicznych wyróżniających określony teren, zespół typowych cech danego terenu. Ale jest to termin wieloznaczny, stosowany w różnych dziedzinach nauki (geografia, ekologia, biologia, architektura, geochemia), czasami różnie definiowany i interpretowany.

 

 

Inicjatorem Dnia Krajobrazu jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Święto zostało ustanowione, aby promować zagadnienia związane z ochroną i planowaniem krajobrazu oraz uświadamiać jak ważną rolę w życiu człowieka pełni otaczająca przestrzeń.

Krajobraz ma realny wpływ na jakość naszego życia – inspiruje, poprawia humor, motywuje do działania.

I na zakończenie coś innego niż się spodziewacie, ale to zapowiedź rzeczy naprawdę pięknych …

Krajobraz Rzeczy Pięknych / Landscape of Beauty – Debiutancka płyta Andrzeja Zaryckiego

 

 

 

 

Źródło:   https://pl.wikipedia.org;   http://naszsenior.pl;   http://www.studia.net;   http://www.lotnictwocywilne.republika.pl;   http://papaja.pl;   http://www.pomorska.pl

Dodaj komentarz