Przemoc fizyczna, przemoc emocjonalna, wykorzystywanie seksualne, zaniedbywanie, czyli … STOP przemocy wobec dziecka

Niedziela, 19 listopada – Dzień Toalet, Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc, Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci, Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych

Dzień Toalet

Jak sami o tym wiemy, w wielu miejscach na świecie toalety publiczne pozostawiają wiele do życzenia. Aby światowo problem ten załatwić, w 2001 roku w Singapurze została powołana Światowa Organizacja Toaletowa, (World Toilet Organisation -WTO), która podjęła się prowadzenia walki o podwyższanie standardów ubikacji na świecie ze szczególnym uwzględnieniem szaletów publicznych. Założycielem Organizacji jest Jack Sim, który co roku organizował konferencję World Toilet Summit.

W 2013 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło projekt A/67/L.75 „Urządzenia sanitarne dla wszystkich” i rezolucją A/RES/67/291 wyznaczyło oficjalnie święto na 19 listopada. Obchody koordynuje UN-Water we współpracy z rządami krajów i zainteresowanymi stronami

Z toalet korzystamy tak naprawdę wtedy, kiedy musimy. Ale niekiedy i takie miejsca modą nas zaskoczyć swoją urodą lub oryginalnością.

Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc – POChP

19 listopada obchodzony jest także Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP) – ciężkiej, zapalnej choroby układu oddechowego, która prowadzi do nieodwracalnych zmian w płucach i uszkodzenia wielu innych narządów, m.in. serca, wątroby i kości.

Celem obchodów jest zwiększenie świadomości na temat POChP i poprawy opieki nad pacjentami. W tym dniu światowe służby zdrowia i grupy pacjentów podejmują różne działania, w tym edukacyjne, jak i badania spirometryczne.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc, POChP  to zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Ograniczenie to wynika z choroby małych dróg oddechowych i zniszczenia (rozedmy), o różnym nasileniu, miąższu płucnego, przy czym jest najczęściej związane z odpowiedzią zapalną układu oddechowego na szkodliwe pyły i substancje, z jakimi chory ma do czynienia w ciągu swojego życia. Najczęstszą przyczyną POChP jest narażenie na dym tytoniowy, ale inne czynniki, na przykład substancje drażniące z powietrza , również mogą doprowadzić do rozwinięcia się choroby. W Stanach Zjednoczonych POChP jest trzecią pod względem częstości przyczyną zgonów. Objawy są niespecyficzne, dominuje duszność. Rozpoznanie stawia się na podstawie badania spirometrycznego. Leczenie ma charakter objawowy. POChP jest chorobą nieuleczalną, a wszelkie działania lekarskie mają na celu spowolnienie procesu chorobowego i poprawę komfortu życia pacjenta.

 

 

Zaprzestanie palenia jest najskuteczniejszą metodą leczenia. Powoduje zahamowanie tempa uszkadzania płuc i spowalnia progresję choroby. Dlatego osoby palące muszą dołożyć wszelkich starań żeby rzucić palenie, w miarę możliwości jeszcze wtedy, gdy czynność ich płuc jest prawidłowa.

 

Simply Three – Rain

 

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci

obchodzony jest już od 16 lat. Pomysł na ustanowienie takiego dnia powstał z inicjatywy szwajcarskiej Fundacji „Światowy Szczyt Kobiet” (ang. Women’s World Summit Foundation, WWSF). Obecnie ponad 700 organizacji pozarządowych ze 125 krajów świata tworzy międzynarodową koalicję, która inicjuje obchody, organizuje krajowe i lokalne akcje, adresuje postulaty i rekomendacje dotyczące praw dziecka do rządów swoich krajów. Polską organizacją w koalicji jest Fundacja Dzieci Niczyje (FDN).

Organizatorzy obchodów skupiają się na wszystkich aspektach przemocy wobec dzieci. Podejmowanie przez organy rządowe oraz organizacje pozarządowe działań mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku staje się niezmiernie istotne. Dzięki różnego rodzaju akcjom i kampaniom społecznym starają się one uwrażliwić społeczeństwo na ten problem.

 

 

Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych

Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych jest dedykowany wszystkim ofiarom tych wypadków oraz ich najbliższym.

Nie tylko dzisiaj, widząc stojący przy drodze krzyż – poddajmy rozwadze nasze zachowanie na drodze, gdyż prawie każdy wypadek drogowy jest wynikiem błędu ludzkiego.

Święto w 1993 roku zainicjowała organizacja Road Peace. W Polsce inicjatorem obchodów jest MIVA Polska i Krajowe Duszpasterstwo Kierowców. Niestety, każdego dnia w wypadkach na całym świecie ginie kilka tysięcy osób.

 

 

Źródło:   https://pl.wikipedia.org;   http://joemonster.org;   http://www.dziennikzachodni.pl;   http://www.policja.pl;

Dodaj komentarz