Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego, a szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego, nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić wyzywać, i każdego mogę zawsze na ratunek wzywać, czyli … Niech się wreszcie każdy dowie, i rozpowie w świecie całym, że dziecko to także człowiek, tyle, że jeszcze mały

Poniedziałek, 20 listopada – Powszechny Dzień Dziecka, Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, Dzień Pamięci Osób Transpłciowych

 

2CELLOS – Use Somebody

 

Powszechny Dzień Dziecka

ONZ obchodzi swój Powszechny Dzień Dziecka (ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych  838 (IX) z roku 1954) – 20 listopada, w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka, w 1959 roku oraz Konwencji o Prawach Dziecka z roku 1989.  Deklaracja praw dziecka to zbiór postulatów dotyczących zapewnienia dzieciom właściwych warunków życia i rozwoju, uchwalony 20 listopada 1959 roku na XIV sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Jest także Międzynarodowy Dzień Dziecka (MDD) – dzień ustanowiony w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych (1945) i obchodzony od 1955 w różne dni roku w różnych krajach członkowskich ONZ.

W naszym kraju jeszcze przed II wojną światową z inicjatywy Polskiego Komitetu Opieki nad Dzieckiem od 1929 roku w dniu 22 września obchodzono Święto Dziecka. Tego dnia po mszach w kościołach dzieci udawały się do szkół na uroczyste akademie, a następnie na przygotowane wycieczki i zabawy, w czasie których rozdawano słodycze, zakupione ze środków pozyskanych ze zbiórek publicznych.

W Polsce i innych byłych państwach socjalistycznych Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzony jest od 1950 w dniu 1 czerwca. Po raz pierwszy zorganizowano go w związku z akcją zbierania podpisów pod Apelem sztokholmskim. Od 1952 stało się świętem stałym. Jego inicjatorem jest organizacja zwana International Union for Protection of Childhood, której celem było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z całego świata. Od 1994 tego dnia w Warszawie obraduje Sejm Dzieci i Młodzieży.

W innych krajach bałtyckich (np.: Czechy, Słowacja, Rosja) również obchodzone jest 1 czerwca od roku 1952. W Turcji dzieci obchodzą swoje święto 23 kwietnia, w Australii w czwartą środę października, w Argentynie w drugą niedzielę sierpnia, na Węgrzech w ostatnią niedzielę maja, w Brazylii Dzień Dziecka obchodzony jest 12 października, w Australii w pierwszą sobotę lipca każdego roku.

 

Niezależnie od daty, jest to okazja do organizowania specjalnych akcji, koncertów i zabaw w szkołach i instytucjach uświetniających dla uświetnienia tego dnia. Dla rodziców to okazja na spędzenie dodatkowego czasu ze swoimi dziećmi, składania im życzeń z okazji Dnia Dziecka oraz obdarowania swoich pociech prezentami (np. słodyczami). Jednak najlepszym prezentem dla każdego dziecka jest przede wszystkim miłość, troska i zainteresowanie ze strony jego rodziców.

 

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Prawa dzieci oprócz tego że chronione są prawami człowieka zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (dotyczą każdej osoby od chwili narodzin) to jeszcze dodatkowo prawami zawartymi w uchwalonej dokładnie 28 lat temu Konwencji o Prawach Dziecka. Konwencja była uchwalona z inicjatywy Polski, i 20 listopada 1986 roku, przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, została podpisana przez wszystkie państwa na świecie.

Powszechny Dzień Dziecka jest obchodzony w rocznicę uchwalenia Deklaracji praw dziecka. Deklaracja praw dziecka to zbiór postulatów dotyczących zapewnienia dzieciom właściwych warunków życia i rozwoju, uchwalony 20 listopada 1959 roku na XIV sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Głównym celem Deklaracji jest realizacja przekonania, iż „ludzkość powinna dać dziecku to, co ma najlepszego“ oraz zapewnić mu „szczęśliwe dzieciństwo i korzystanie, zarówno w jego interesie, jak i w interesie społeczeństwa, z [określonych w niej] praw i swobód“; uznaje ona dzieci za podmioty praw człowieka. Deklaracja składa z liczącej sześć ustępów preambuły oraz 10 zasad regulujących prawa dziecka i dotyczących takich zagadnień jak:

  1. równość praw każdego dziecka (zasada 1),
  2. prawo do warunków zapewniających wszechstronny rozwój (zasada 2),
  3. prawo do nazwiska i obywatelstwa (zasada 3),
  4. prawo do opieki nad matką i dzieckiem (zasada 4),
  5. obowiązek specjalnej opieki nad dzieckiem upośledzonym (zasada 5),
  6. znaczenie miłości, zrozumienia i opieki rodzicielskiej (zasada 6),
  7. prawo do nauki, rozrywek i sportu (zasada 7),
  8. prawo do ochrony i pomocy (zasada 8),
  9. obowiązek ochrony przed zaniedbaniem, okrucieństwem i wyzyskiem (zasada 9) oraz
  10. prawo do ochrony przed dyskryminacją i wychowanie w duchu tolerancji (zasada 10).

W 30. rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka, 20 listopada 1989, Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło pierwszy prawnie wiążący dokument regulujący kwestię praw dziecka — Konwencję o Prawach Dziecka gdzie zostały spisane wszystkie prawa dziecka. Jest to dokument obowiązujący we wszystkich państwach świata (z wyjątkiem USA) – liczba ratyfikacji do listopada 2016 wynosi 196.

Do uchwalenia Konwencji najbardziej przyczynił się nasz kraj. Uchwalenie Konwencji jest jednym z ważniejszych osiągnięć Polski w dziedzinie ochrony praw dziecka. W roku 1978 Polska zaproponowała Komisji Praw Człowieka ONZ jej uchwalenie i przedstawiła projekt, który był później dwukrotnie modyfikowany. Na podstawie Konwencji powołano do życia organ nadzorujący jej realizację przez państwa, które ją ratyfikowały – Komitet Praw Dziecka.

Dzień ten jest ściśle powiązany z obchodzonym 20 listopada Dniem Ochrony Praw Dziecka, który ma przypominać o przywilejach najmłodszych. Prawa dzieci są wciąż naruszane, także w krajach rozwiniętych, dlatego trzeba stale przypominać o ich znaczeniu. Prawa dziecka nie są dobrem zbywalnym, one po prostu istnieją. Zadaniem dorosłych jest ochrona dzieci poprzez opiekę, wychowanie i przygotowanie do samodzielności.

Na świecie jest wiele świąt poświęconych dzieciom i ochronie ich praw – jak np.: Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji (4 czerwca), Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci (12 czerwca), Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci (19 listopada), Międzynarodowy Dzień Dzieci Ulicy (12 kwietnia).

 

Dzień Pamięci Osób Transpłciowych

Termin „transpłciowość” powstał po to, żeby podkreślić inną niż najczęstsza identyfikację płciową (czucie się kobietą lub mężczyzną) bądź brak identyfikacji z jakąkolwiek płcią. Ludzie określani mianem transpłciowych to głównie transseksualiści i transwestyci. Oprócz nich są także osoby czujące przynależność do obu płci oraz nie czujące przynależności do żadnej z płci.

Transseksualizm  to rozbieżność między psychicznym poczuciem płci a biologiczną budową ciała, połączona z silnym pragnieniem korekty ciała, tak aby odpowiadało ono płci odczuwanej przez daną osobę. Człowiek taki pragnie żyć i być akceptowanym jako przedstawiciel płci przeciwnej, czemu towarzyszy zazwyczaj uczucie niezadowolenia (dyskomfort) z powodu niewłaściwości własnych anatomicznych cech płciowych oraz chęć poddania się leczeniu hormonalnemu czy operacyjnemu, by własne ciało uczynić możliwie najbardziej podobnym do ciała płci preferowanej.

Transwestytyzm  to skłonność do czasowej identyfikacji z płcią odmienną, która może wyrażać się chęcią upodobnienia do niej – np. poprzez zakładanie jej ubrań i naśladowanie jej zachowania. Przebieranie się w odzież płci przeciwnej odbywa w celu osiągnięcia przyjemności z chwilowego odczuwania przynależności do płci przeciwnej, jednak bez chęci bardziej trwałej zmiany płci i bez pragnienia operacyjnego potwierdzenia tej zmiany. Przebieraniu się nie towarzyszy podniecenie seksualne.

Transfobia (lub rzadziej: transuprzedzenia i transmizogynia) – dyskryminacja osób transpłciowych (transseksualnych, transwestytycznych). Celowa bądź niecelowa transfobia może mieć poważne konsekwencje dla osób będących jej obiektem. Wiele osób transpłciowych doświadcza również homofobii ze strony osób błędnie traktujących medycznie rozpoznane zaburzenia tożsamości płciowej jako formę homoseksualizmu.

Dzień Pamięci Osób Transpłciowych, to dzień upamiętnienia osób transpłciowych które padły ofiarą transfobii. Jest także dniem, w którym szczególną uwagę zwraca się na problemy osób transpłciowych.

Dzień Pamięci Osób Transpłciowych został zapoczątkowany w 1999 r. przez Gwendolyn Ann Smith transseksualną graficzkę, publicystkę, działaczkę, dla upamiętnienia śmierci bostońskiej działaczki na rzecz osób transpłciowych Rity Hester zamordowanej w Allston w stanie Massachusetts.

Od samego początku, Dzień Pamięci Osób Transpłciowych odbywa się co roku 20 listopada, powoli ewoluując od internetowego projektu zapoczątkowanego przez Smith do międzynarodowych obchodów. W 2010 roku dzień ten obchodzono w ponad 185 miastach i w ponad 20 krajach.

Metallica – Nothing Else Matters

„Nie ma nic ważniejszego”

Tak blisko, bez względu na odległość
Nie można dać więcej od siebie
Zawsze ufajmy w to, kim jesteśmy
I nic innego się nie liczy

Nigdy nie otworzyłem się na to w ten sposób
Życie jest nasze, żyjemy na swój własny sposób
Tego wszystkiego nie mówię ot, tak sobie
I nic innego się nie liczy

So close no matter how far
Couldn’t be much more from the heart…..

 

 

Źródło:   https://pl.wikipedia.org;   http://transfuzja.org;   Marcin Brykczyński – „O prawach dziecka”

Dodaj komentarz