Czy Noe obok swojej rodziny i zwierząt wszystkich gatunków, musiał ocalić jeszcze choroby, czyli … NIE nowotworom!

Środa, 4 października – Światowy Dzień Zwierząt, ,  Światowy Dzień Onkologii, Międzynarodowy Dzień Arki Noego

 

 

Światowy Dzień Zwierząt

 

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt. Niedawno ( 2 października) obchodziliśmy Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych. Ustawa o ochronie zwierząt została podpisana 21 sierpnia 1997, a weszła w życie i zaczęła obowiązywać 24 października tegoż roku. 25 października obchodzony jest corocznie Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt. 27 października 2006 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę w sprawie ustanowienia Dnia Zwierząt.

Widzimy zatem, że cały miesiąc październik jest dedykowany Zwierzętom –Miesiąc Dobroci dla Zwierząt.

 

Patricia Knight – Old Mac Donald Had a Farm

 

Światowy Dzień Zwierząt ustanowiono w 1931 roku na konwencji ekologicznej we Florencji i rozpoczyna Światowy Tydzień Zwierząt (World Animal Week) trwający do 10 października

Obchody Dnia mają na celu zmienić zachowanie ludzi w stosunku do zwierząt i uświadomienie im, że zwierzę to istota żywa, a nie rzecz i ma swoje prawa. Obchody celebrują organizacje ekologiczne i działające na rzecz ochrony zwierząt, organizacje non-profit, a także wegetarianie. Są to m.in.:

  • Ludzie na rzecz Etycznego Traktowania Zwierząt (PETA),
  • Animal Aid,
  • EFFATA – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych,
  • Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce (TOZ)
  • Fundacja Viva!

Po raz pierwszy Światowy Dzień Zwierząt został zorganizowany w Polsce w 1993 roku.

Podczas obchodów organizatorzy zwracają uwagę społeczeństwu na los bezdomnych zwierząt, znęcanie się nad zwierzętami, warunki bytowe w schroniskach, sterylizację bezdomnych zwierząt oraz nielegalne hodowle psów szkolonych do walk. Rokrocznie podczas Światowego Tygodnia Zwierząt TOZ zachęca do adoptowania zwierząt, organizując w schroniskach Dni Otwartych Drzwi.

Dzień obchodów 4 października odnosi się do wspominania w Kościele powszechnym św. Franciszka z Asyżu, patrona zwierząt, ekologów i ekologii. Św. Franciszek w stosunku do człowieka i przyrody wyrzekł się chęci dominacji oraz wyznawał ideę braterstwa wszystkich stworzeń. Głosił, że wszyscy mieszkańcy Ziemi są braćmi, bez względu na charakter, poglądy, narodowość, stan majątkowy i każdy, kto prosi o pomoc, wróg czy przyjaciel powinien być wysłuchany i przyjęty. Cele święta są od lat niezmienne: mają zmienić zachowanie ludzi w stosunku do zwierząt.

 

Międzynarodowy Dzień Arki Noego

 

Arka Noego to mityczna pływająca drewniana konstrukcja, która zgodnie z przekazami religii abrahamowych zbudowana została na polecenie Jahwe przez Noego, by mógł on ocalić własną osobę, swoją rodzinę (w sumie 8 osób) i przedstawicieli wszystkich gatunków zwierząt przed Potopem. Najbardziej znany opis arki znajduje się w biblijnej Księdze Rodzaju.

 

 

Opowieść zawarta w Księdze Rodzaju była i jest tematem rozległych opracowań w różnych religiach abrahamowych, których treścią były zarówno teoretyczne rozwiązania kwestii (np. jak Noe mógł zmieścić wszystkie gatunki zwierząt do arki) jak i alegoryczne interpretacje (np. uznanie arki za prekursora Kościoła, niosącego zbawienie ludzkości).

 

 

Światowy Dzień Onkologii

 

4 października już od wielu lat obchodzony jest jako Światowy Dzień Onkologii. Tego dnia przypada tzw. Biała Sobota w szpitalach i ośrodkach onkologicznych zwana też Dniem Otwartych Drzwi. W ramach wydarzenia, publiczne centra onkologii organizują tego dnia bezpłatne konsultacje, wykłady, prelekcje, spotkania ze specjalistami oraz badania przesiewowe i profilaktyczne raka. Światowy Dzień Onkologii stanowi zapowiedź Europejskiego Dnia Walki z Rakiem Piersi, który obchodzone jest 15 października. W związku z tym, że październik jest uznawany za miesiąc świadomości raka piersi, organizatorzy Białej Soboty skupiają się na tematyce nowoczesnej diagnostyki piersi, objawów raka piersi, badań przesiewowych (mammografia), nauki samobadania oraz edukacji na temat możliwości profilaktyki i leczenia raka piersi.

Każdego roku na raka odchodzą ludzie z naszego otoczenia. Ta choroba jest jednak do pokonania, jeśli zostanie zdiagnozowana we wczesnej fazie. Światowy Dzień Onkologii jest dobrą okazją by zachęcać wszystkich do badań profilaktycznych.

 

Źródło:   https://pl.wikipedia.org;   https://www.zwrotnikraka.pl;   https://www.google.pl;

Dodaj komentarz