Daje nam stabilność emocjonalną podobną do tej, którą otrzymujemy w niemowlęctwie od własnej matki i która pozwala nam ukazać się takimi, jakimi jesteśmy oraz poznać nasze najgłębsze potrzeby, czyli … kiedy pies zostaje terapeutą

Piątek, 15 czerwca – Dzień Wiatru, Ogólnopolski Dzień Dogoterapii, Światowy Dzień Praw Osób Starszych

 

Dwa wiatry :: Basia Raduszkiewicz :: sł.J.Tuwim, muz.J.Kordaczuk

Światowy Dzień Wiatru

Najstarszym znanym wykorzystaniem energii wiatru są łodzie żaglowe. Były używane już w Starożytnym Egipcie.  Pierwsze wzmianki o wiatrakach znajdują się w Kodeksie Hammurabiego spisanym w XVIII wieku p.n.e. Wiatraki te miały służyć do pompowania wody i melioracji pól. Pierwszym zapisem dotyczącym wiatraków na ziemiach polskich jest zezwolenie zakonnikom z Białego Buku na jego budowę wydane przez księcia Wisława z Rugii w 1271 roku.

Po wynalezieniu generatora elektrycznego możliwe stało się wykorzystanie energii wiatru do wytwarzania energii elektrycznej. Pierwszą turbinę wiatrową skonstruował w 1887 roku i opatentował w 1891 roku szkocki wynalazca James Blyth. Używał jej do zasilania oświetlenia w swoim domu. Małe turbiny do generowania prądu dla wolnostojących domów rozpowszechniły się na początku XX wieku. Pierwsze przemysłowe turbiny, generujące 100 kW, wybudowano w 1931 roku w ZSRR. Przez wiele lat nie stanowiły one jednak konkurencji dla generatorów zasilanych paliwami kopalnymi. Pierwsze próby wykorzystania turbin wiatrowych na masową skalę były podejmowane w latach 70 XX wieku w odpowiedzi na kryzys naftowy. Do końca XX wieku nie stały się one jednak znaczącym źródłem energii. W 1995 roku moc wszystkich zainstalowanych na świecie turbin wynosiła 4,5 GW i generowały one mniej niż 0,1% całkowitej zużywanej przez ludzkość energii elektryczne.

Intensywny rozwój energetyki wiatrowej w Polsce ma miejsce w XXI wieku. Od 2015 roku jest to w kraju największa gałąź elektroenergetyki opartej na odnawialnych źródłach energii.

Najlepsze warunki wiatrowe dla rozwoju farm wiatrowych występują na północy Polski oraz w środkowej i w zachodniej części kraju.

 

Mapa poglądowa – strefy energetyczne wiatru w Polsce
Źródło: Ośrodek Meteorologii IMGW

 

 

Tajemnice Wiatraków

Światowy Dzień Wiatru (Global Wind Day) jest światowym wydarzeniem, które odbywa się co roku w dniu 15 czerwca. Jest ono organizowane przez EWEA (European Wind Energy Association) i GWEC (Global Wind Energy Council) oraz organizacje krajowe. Jest to dzień, w którym promowana jest energia wiatru poprzez przekazywanie informacji o energii wiatrowej, jej potencjale, globalnym rozwoju i możliwościach zastępowania nieodnawialnych źródeł energii. We współpracy z EWEA i GWEC, krajowe stowarzyszenia energii wiatrowej takie jak Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej czy Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej oraz firmy zaangażowane w produkcję energii wiatrowej, organizują wydarzenia w wielu krajach na całym świecie. Wydarzenia podczas Dnia Wiatru to m.in. wizyty w lądowych i morskich farmach wiatrowych, kampanie informacyjne, ustawianie turbin demonstracyjnych w miastach, warsztaty wiatrowe i parady wiatrowe, a wszystko to w celu uświadamiania społeczeństwa w temacie energii wiatrowej, jej potencjale, globalnym rozwoju i możliwościach zastępowania nieodnawialnych źródeł energii.

Ogólnopolski Dzień Dogoterapii

Dogoterapia, terapia z udziałem psa, kynoterapia to metoda wzmacniająca efektywność rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies, prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę. Terapia tego rodzaju jest jedną z dziedzin zooterapii.

Terapia z udziałem psa jest stosowana w Polsce od 1987 roku. W 2004 powołano Polski Związek Dogoterapii, a od 2007 w dniu 15 czerwca obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Dogoterapii.

W Polsce brak jest jeszcze uregulowań prawnych, które porządkowałyby i precyzowały wymagania, jakie spełniać powinni terapeuci oraz psy terapeutyczne. Terapią zajmują się osoby fizyczne (najczęściej są to miłośnicy psów posiadający wykształcenie pedagogiczne) oraz fundacje posiadające różniące się między sobą wymagania i procedury pracy.

Nie ma rasy psów szczególnie nadającej się do terapii. O przydatności decydują zawsze cechy osobnicze oraz umiejętności przewodnika. Rasami psów, których łagodność i łatwość szkolenia pozwalają na udział w terapii, są między innymi:

 

golden retriever

labrador retriever

cavalier king charles spaniel

Udokumentowane początki zajęć terapeutycznych z udziałem psa w Polsce w formie wizyt psów zaprzęgowych klubu Cze-Ne-Ka u dzieci niewidomych sięgają 1987 roku. W 2004 roku do życia powołano Polski Związek Dogoterapii (PZD), a w 2006 roku powołane zostało Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne (PTK).

Od 2007 roku w dniu 15 czerwca każdego roku obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Dogoterapii.

 

Światowy Dzień Praw Osób Starszych

Praktycznie we wszystkich krajach przewiduje się znaczny wzrost liczby osób starszych w latach 2015-2030. Wzrost ten będzie szybszy w rozwijających się regionach.

Mimo, że temat nadużyć związanych z osobami starszymi zaczął być dostrzegany na całym świecie, pozostaje jednym z najmniej zbadanych rodzajów przemocy w badaniach krajowych i jednym z najmniejszych problemów w krajowych planach działania. Przemoc wobec osób starszych jest globalnym problemem społecznym, który wpływa na zdrowie i prawa człowieka milionów osób starszych na całym świecie, a także kwestią, która zasługuje na uwagę społeczności międzynarodowej.

 

 

 

Dzisiaj, 15 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Znęcania się nad Osobami Starszymi (World Elder Abuse Awareness Day, WEAAD), czyli w Polsce: Światowy Dzień Praw Osób Starszych.

Pierwsze obchody odbyły się w 2006 r. z inicjatywy Międzynarodowej Organizacji Zapobieganiu Przemocy wobec Osób Starszych i Światowej Organizacji Zdrowia. Dzień ten poświęcony jest osobom starszym, źle traktowanym, zaniedbywanym i wykorzystywanym przez swoje otoczenie.

Wszystkim seniorom wypada życzyć, by każdego dnia czuli się szanowani i potrzebni. Po prostu – kochani.

 

 

 

 

 

Źródło:  https://pl.wikipedia.org;   http://www.un.org;   http://alzheimerwielkopolska.pl;

Dodaj komentarz