Drąży skały, pożary gasi, piekło rozpęta, życie daje i zabrać potrafi, błogosławiona i przeklęta, czyli … woda …

Czwartek, 22 marca – Światowy Dzień Wody, Dzień Ochrony Bałtyku

 

Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody (World Water Day) to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992, obchodzone corocznie 22 marca. Powołane zostało w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii, w ramach Agendy 21. Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

Pierwsze obchody odbyły się w 1993 roku. Ideą obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.

Corocznie Dzień Wody obchodzony jest pod innym hasłem. Te hasła to:

 • 1994 – Troska o wodę jest obowiązkiem każdego człowieka
 • 1995 – Kobiety a woda
 • 1996 – Woda dla spragnionych miast
 • 1997 – Zasoby wodne świata: czy ich wystarczy?
 • 1998 – Wody podziemne – niewidoczne zasoby
 • 1999 – Wszyscy mamy wpływ na wykorzystanie wody
 • 2000 – Woda dla XXI wieku
 • 2001 – Woda a zdrowie
 • 2002 – Woda dla rozwoju
 • 2003 – Woda dla przyszłości
 • 2004 – Woda i kataklizmy
 • 2005 – Woda dla życia
 • 2006 – Woda a kultura (koordynatorem było UNESCO)
 • 2007 – Radzić sobie z niedoborem wody (koordynatorem było FAO)
 • 2008 – Woda a warunki sanitarne
 • 2009 – Woda w zmieniającym się świecie
 • 2010 – Clean Water for a Healthy World (Czysta woda dla zdrowego świata)
 • 2011 – Woda dla miast
 • 2012 – Bezpieczeństwo żywności i wody
 • 2013 – Międzynarodowy Rok Współpracy Wodnej
 • 2014 – Woda i energia
 • 2015 – Woda a zrównoważony rozwój
 • 2016 – Woda a praca
 • 2017 – Woda i ścieki

 

Sytuacja Polski wcale nie jest wesoła. Jesteśmy dumni z naszych rzek, mokradeł i imponujących jezior, które chcielibyśmy ogłosić jednym z siedmiu nowych cudów świata. Jednak polskie zasoby naturalne są skromne, porównywalne z zasobami Egiptu. Mamy najmniej wody spośród wszystkich krajów europejskich i amerykańskich, a także w porównaniu z wieloma krajami środkowej Afryki czy południowej i środkowej Azji.

W 2010 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję, według której dostęp do czystej wody jest prawem człowieka. Tymczasem słodka woda przestała być zasobem odnawialnym – zużywamy jej więcej i szybciej, niż jest w stanie się odtworzyć. Niech nas nie zwiedzie termin „błękitna planeta”, którym określa się czasem Ziemię. Choć w ok. 70% pokrywa ją woda, zaledwie 2,5% to woda słodka, która nadaje się do picia. To nasz skarb – dbajmy o niego, póki jeszcze mamy na to czas.

 

Dzień Ochrony Bałtyku

Wody mórz i oceanów pokrywają w sumie około 71 proc. powierzchni naszego globu. Powierzchnia oceanów wynosi ok. 361 mln km2, a morza stanowią części oceanu oddzielone od pozostałych jego części brzegami lądu, wyspami lub wzniesieniami dna. Jednym z takich mórz, jest Morze Bałtyckie.

 

Jego powierzchnia wraz z cieśniną Kattegat wynosi ponad 415 tysięcy kilometrów kwadratowych. Jest morzem płytkim, śródlądowym i prawie zamkniętym, w którym całkowita wymiana wód zajmuje aż 30 lat. Z tych powodów jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych mórz na świecie. Wszystkie nieoczyszczone ścieki, które spływają do Bałtyku z dziewięciu krajów leżących w jego zlewni zostają w nim na lata.

Narażony jest na skażenie ściekami pochodzącymi z przemysłu chemicznego, metalurgicznego, rolnictwa oraz eksploatacji statków. Zanieczyszczenia chemiczne powodują zaburzenia kodu genetycznego wielu gatunków oraz śmierć organizmów zwierzęcych i roślin. Zanieczyszczenie to jednak nie jedyny problem Morza Bałtyckiego. Ze względu na jego położenie i rosnącą presję ze strony człowieka, staje się ono coraz bardziej zatłoczone. Ten wzrost z kolei prowadzi do rosnącej rywalizacji o zasoby i przestrzeń morską, o którą walczą wszystkie sektory: rybołówstwo, transport morski, turystyka i rekreacja, energetyka wiatrowa, gazociągi i wydobycie surowców.

Ochroną środowiska naturalnego Morza Bałtyckiego zajmuje się Komisja Helsińska. W 1974 roku państwa nadbałtyckie podpisały konwencję, która weszła w życie 6 lat później. Reguluje ona zagadnienia związane z kompleksową ochroną środowiska Morza Bałtyckiego. Obejmuje zapobieganie zanieczyszczeniom z lądu i statków, zakaz zatapiania odpadów i innych substancji oraz współpracę przy zwalczaniu zanieczyszczenia morza. Zawiera też listę substancji i materiałów niebezpiecznych lub szkodliwych.

Co roku Międzynarodowa Organizacja Morska zachęca państwa i społeczności ludzi morza do obchodzenia  specjalnego dnia poświęconego problemom związanym z morzem. Jest to okazja do lepszego zwrócenia uwagi na znaczenie transportu morskiego i bezpieczeństwa na morzu, na ochronę środowiska i na problemy samych ludzi morza.

Wody oceanów i mórz są ważnym elementem kształtowania się klimatu na Ziemi. Zagrożone skutkami globalnego ocieplenia  wody oceanów mogą stanowić ogromne zagrożenie w postaci zalania wielu regionów świata.

 

Zbigniew Preisner – Wielka woda

 

 

 

Źródło:   https://pl.wikipedia.org;   https://www.ekokalendarz.pl;   https://wiadomosci.wp.pl;  fragment wiersza „Kropla wody”- http://wiersze.kobieta.pl;

Dodaj komentarz