Dziś prawdziwych Cyganów już nie ma, czyli … Międzynarodowy Dzień Romów i sprzeciwu dla GMO

Niedziela, 4 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Romów, Międzynarodowy Dzień Opozycji Przeciw GMO

 

Międzynarodowy Dzień Romów

 

Międzynarodowy Dzień Romów to święto romskie obchodzone corocznie 8 kwietnia ustanowione na IV Kongresie Międzynarodowego Związku Romów (International Romani Union, IRU) w Jadwisinie koło Serocka w 1990 roku, który odbył się pod patronatem UNESCO.

Dzień obchodów upamiętnia pierwsze spotkanie przedstawicieli Romów z 25 państw, które odbyło się 8 kwietnia 1971 roku pod Londynem.

Pierwszy Światowy Kongres Romów zainaugurował działalność Światowej Rady Romów, która zwróciła się do państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby uznały Romów za mniejszość narodową. Powołany został Międzynarodowy Komitet Cyganów, ustalono flagę i hymn.

Wszystkie te wydarzenia łączy jeden dzień, świętowany jako Międzynarodowy Dzień Romów, nie tylko przez nich samych ale także przez miłośników kultury romskiej. Obchody Dnia wspierane są na szczeblu międzynarodowym przez międzynarodowe organizacje romskie, Radę Europy, Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Komisję Europejską.

Obchody są okazją do poszerzenia świadomości o narodzie romskim, jego zwyczajach i tradycjach (romanipen) oraz poznania problemów, z jakimi borykają się we współczesnym świecie.

O Cyganach i ich kulturze pisałam już   (TUTAJ)  i   (TUTAJ).

Dziś przypominam piosenkę śpiewaną często przy ognisku na koloniach i obozach. Pamiętacie ją?

 

RANDIA – ” ŁE MIRO DRABORO ŁE” 1964 r.

 

W latach 60 i 70 wielu z nas szalało słysząc „Dom wschodzącego słońca”. Mało kto z nas wiedział, że istniał oryginał wykonywany przez zespół The Animals, zespół „zza żelaznej kurtyny”.  Ale to wykonanie jeszcze dzisiaj wzbudza w nas tamte emocje. I ten doskonały Michaj Burano śpiewający w cygańskim dialekcie …

 

Michaj Burano i Niebiesko Czarni – Dom wschodzącego słońca

Międzynarodowy Dzień Opozycji Przeciw GMO

Organizm zmodyfikowany genetycznie, GMO (genetically modified organism) to organizm, którego genom został zmieniony metodami inżynierii genetycznej w celu uzyskania nowych cech fizjologicznych (lub zmiany istniejących). Pierwszy GMO zostało stworzone w 1973 roku, a pierwsze próby polowe miały miejsce w 1986 roku i dotyczyły tytoniu. Pierwsze komercyjne rośliny zmodyfikowane genetycznie zaczęto sprzedawać w Stanach Zjednoczonych w 1994 roku (zaprzestano jednak 3 lata później) – w pomidorach FlavrSavr zmniejszono aktywność genu odpowiadającego za proces dojrzewania i mięknięcia pomidora.

Modyfikacje zwierząt mają na celu głównie uzyskanie zwierząt o pożądanych cechach w hodowli – szybszemu wzrostowi (świnie czy ryby), zastosowaniu ich w produkcji białek, enzymów i innych substancji wykorzystanych w przemyśle farmaceutycznym (jako bioreaktory), uodpornieniu na choroby. Pierwsze zmodyfikowane zwierzę stworzono w 1974 roku (był to mysi embrion).

Modyfikować genetycznie zwierzęta można, między innymi, w ramach terapii genowej.

Prognozuje się, że w przyszłości będzie można tak zmodyfikować zwierzęta, iż będą rozwijały się w nich tkanki i narządy przystosowane do ksenotransplantacji.

Modyfikacje roślin uprawnych polegają przede wszystkim na wprowadzeniu lub usunięciu z nich określonych genów. Modyfikacje mają przede wszystkim na celu:

  • zwiększenie odporności na herbicydy i szkodniki
  • zwiększenie odporności na infekcje wirusowe, bakteryjne i grzybicze
  • zwiększenie tolerancji na stres abiotyczny (głównie zmiany klimatyczne)
  • przedłużenie trwałości owoców
  • poprawę składu kwasów tłuszczowych oraz aminokwasów białek
  • unormowanie stężenia fitoestrogenów
  • zwiększenie zawartości suchej masy
  • zmianę zawartości węglowodanów, karotenoidów i witamin
  • usunięcie składników przeciwżywieniowych – toksyn, związków utrudniających przyswajanie składników odżywczych oraz związków, które podczas obróbki kulinarnej ulegają reakcjom chemicznym, wytwarzając toksyny. Modyfikacje te zwiększają np. zawartość nutraceutyków, czyli substancji niezbędnych dla zdrowia.

Na świecie najczęściej modyfikowanymi roślinami są: kukurydza, pomidory, soja zwyczajna, ziemniaki, bawełna, melony, tytoń. W Europie najczęściej modyfikuje się: kukurydzę, rzepak, buraki cukrowe.

Przykłady organizmów transgenicznych w rolnictwie to transgeniczne pomidory o przedłużonej trwałości (obecnie nie ma dostępnych na rynku), transgeniczne rośliny tytoniu, odporne na herbicydy oraz soja transgeniczna odporna na działanie glifosatu.

Tyle WIKIPEDIA

Istnieje wiele opinii na ten temat. Są różne, w zależności od tego, jaki się ma w tym interes.

Osobiście jestem przeciwniczką jakiejkolwiek styczności z GMO. Pisałam już o tym wcześniej  (TUTAJ)  i  (TUTAJ)   i  z okazji Dnia polskiej żywności  (TUTAJ)

Polecam jeszcze ten film i nie zrażajcie się tym, że opublikowano go w 2016 roku.

 

prof. Leszek Woźniak – „Cała prawda o GMO”

 

 

 

Źródło:    https://pl.wikipedia.org;

Dodaj komentarz