Habitat, czyli … kompleks specyficznych warunków środowiska życia określonych populacji organizmów

Poniedziałek, 1 października – Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu, Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, Światowy Dzień Ptaków, Międzynarodowy Dzień Muzyki, Międzynarodowy Dzień Walki z Wirusowym Zapaleniem Wątroby, Światowy Dzień Habitatu

 

Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Światowy Dzień Ptaków

Międzynarodowy Dzień Muzyki

Międzynarodowy Dzień Walki z Wirusowym Zapaleniem Wątroby

Wszystkie te święta już kiedyś opisałam   (TUTAJ) .

Poza nimi, w dniu dzisiejszym obchodzimy jeszcze święto należące do świąt ruchomych i obchodzonych zawsze w pierwszy poniedziałek października –

 

Światowy Dzień Habitatu

Światowy Dzień Habitatu (World Habitat Day),  to według Unesco: Światowy Dzień Ludzkich Siedlisk, a według Rady UE: Światowy Dzień Siedlisk – fauny i flory.

Światowy Dzień Habitatu został ustanowiony w 1985 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych poprzez Rezolucję 40/202, a po raz pierwszy obchodzono go w 1986 roku.

Tematem Światowego Dnia Habitatu w 2018 roku jest „Miejskie Gospodarowanie Odpadami Stałymi”.

Celem Światowego Dnia Habitatu jest zastanowienie się nad stanem naszych miast i nad podstawowym prawem wszystkich do odpowiedniego schronienia. Ma także przypominać światu, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni i mamy moc, aby kształtować przyszłość naszych miast i miasteczek.

 

 

Dzień Habitatu ma na celu promowanie rozwoju obszarów miejskich tak, by nie tylko umożliwiały mieszkańcom zapewnienie podstawowych potrzeb, ale również komfortowe życie.

 

 

 

 

Źródło:   https://pl.wikipedia.org;   https://unhabitat.org;

Dodaj komentarz