Hello honey, czyli … goniąc za króliczkiem, nie zapominaj o antykoncepcji

wtorek, 26 września –  Światowy Dzień Królika, Światowy Dzień Antykoncepcji, Europejski Dzień Języków (Międzynarodowy Dzień Języków Obcych)

 

 

 

Skaldowie – Króliczek

 

Światowy Dzień Królika 

 

Święto to zostało zapoczątkowane w Anglii i bardzo szybko rozprzestrzeniło się w innych krajach. Jego reklamą na świecie zajmuje się organizacja House Rabbit Society.
Głównym celem ustanowienia Dnia Królika było zwrócenie szczególnej uwagi na humanitarną ochronę królików domowych i tych żyjących w naturze, a także zainteresowanie promocją zdrowia i opieki nad uszatymi zwierzakami. Na co dzień króliki są krzywdzone poprzez polowania, tresurę na nich psów, zabijanie dla celów spożywczych i dla otrzymania futra. Na królikach przeprowadza się też doświadczenia medyczne i testuje leki, kosmetyki. Niektórzy hodują je, przeznaczając na pożywienie dla dużych gadów albo przetrzymują w celu nadmiernego rozmnażania i sprzedawania młodych. Warunki, w jakich żyją króliki pozostawiają wiele do życzenia: są często trzymane w ciasnych klatkach i karmione wątpliwej jakości pokarmem. Dzień Królika został ustanowiony po to, by zapobiec mękom uszatych stworzeń.Istnieje wiele instytucji zajmujących się pomocą królikom. Fundacje i stowarzyszenia przeprowadzają kampanie przeciwko porzucaniu zwierząt, kupowaniu ich w sklepach, hodowlach, na aukcjach internetowych czy targowiskach. Powstają akcje zachęcające do tworzenia Domów Tymczasowych dla królików czy też do sterylizacji i kastracji przeprowadzanych przez doświadczonych lekarzy. Jest również wiele stron i blogów, zawierających poradniki na temat tego, jak obchodzić się z uszatymi stworzeniami, jak je szczepić i jak o nie dbać. Tworzy się coraz więcej organizacji zajmujących się tzw. adopcją królików. Na ich stronach znajdują się zdjęcia i dane konkretnych zwierząt (płeć, stan zdrowia, wiek). Można wybrać sobie upatrzonego uszatego i przygarnąć go do własnego domu. W podobny sposób można też oddać królika. Korzystając z odpowiednich stron możemy mieć gwarancję, że trafi w sprawdzone miejsce, gdzie zostaną mu zapewnione dobre warunki.

Jednym z takich stowarzyszeń, jest Stowarzyszenie Pomocy Królikom. Stowarzyszenie  jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną, od lipca 2005 roku wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym. W 2015 Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.  Do  2014 roku główną siedzibą Stowarzyszenia Pomocy Królikom była Warszawa, aktualnie jest Lublin. SPK posiada trzy centra adopcyjne (placówki): w Sopocie, w Krakowie oraz w Lublinie. 

 

 

Wszystkie króliki są wartościowymi istotami samymi w sobie, niezależnie od doskonałości ich rasy i przydatności dla człowieka, temperamentu, stanu zdrowia czy zachowania się w stosunku do ludzi.

Stowarzyszenie Pomocy Królikom opowiada się przeciwko eksploatacji królików. Zrzesza osoby pragnące aktywnie angażować się w szeroko rozumianą pomoc królikom. Wszyscy członkowie SPK pracują na zasadzie wolontariatu.

Priorytetowym celem Stowarzyszenia są adopcje królików. Bezdomność królików jest zjawiskiem powszechnym, ale mało zauważalnym i bagatelizowanym. Stowarzyszenie przyjmuje pod swoją opiekę bezdomne króliki i szuka im nowych, odpowiedzialnych domów.

Powodem powołania Stowarzyszenia była historia jak z filmu.  Pewna para ze Szczecina opiekowała się chorymi królikami ze sklepów. Niestety w większości przypadków nie udawało się ich uratować. Króliczki były zbyt słabe, by przeżyć, za wcześnie odstawiono je od matki.
Cała ta wzruszająca historia „Apel Rumburaka” jest opisana na  stronie www.rumburak.kroliki.net.
Akcja prowadzona przez osoby fizyczne nie miałaby szans na powodzenie, dlatego postanowiono zjednoczyć siły i założono Stowarzyszenie.
Wiele osób nie wie, jak należy się opiekować królikami. Dlatego edukacja jest kolejnym obszarem działalności Stowarzyszenia. Należy obalać mit królika widzianego jako pluszaka, maskotkę, który rzekomo kocha być noszony na rękach i jest idealnym zwierzaczkiem dla małych dzieci. Królik, który pojawi się w domu jako mała kuleczka, może w okresie dojrzewania zacząć znaczyć teren, stać się agresywny lub uciążliwy w inny sposób. Należy promować profilaktykę w postaci szczepień oraz zabiegi kastracji/sterylizacji w celu zmniejszenia rosnącej w niekontrolowany sposób populacji zwierząt.

W Światowym Dniu Królika należy również uzmysłowić sobie jak bardzo krzywdzone są te zwierzęta poprzez intensywną eksploatację samic w hodowlach królików na sprzedaż, ich bezlitosne, częste rozmnażanie aż do wyniszczenia organizmu i odbieranie im bardzo młodego potomstwa (umierającego potem w sklepach, hurtowniach i domach tuż po zakupie), narażenie na zaniedbanie i dręczenie przez dzieci w placówkach szkolno – wychowawczych , wreszcie – samotne życie bez ruchu przez wiele lat w zamkniętej, małej klatce w domu przy braku jakiejkolwiek opieki i kontroli weterynaryjnej.

 

 

Światowy Dzień Antykoncepcji

 

Światowy Dzień Antykoncepcji organizowany jest od 2007 roku. W jego ramach podejmowane są różnorodne tematy dotyczące odpowiedzialnego życia seksualnego oraz nowoczesnej antykoncepcji. Kampanię wspiera koalicja 11 organizacji pozarządowych z całego świata oraz przedstawiciele środowisk naukowych i biznesowych, które za wspólny cel stawiają sobie kształtowanie świadomości seksualnej, zwłaszcza młodych ludzi, i zwiększenie dostępu do antykoncepcji. Badania przeprowadzone przez medyczny periodyk „Lancet” sugerują, że powszechny dostęp do środków antykoncepcyjnych mógłby ocalić ok. 100 tysięcy kobiet, które co roku umierają na skutek powikłań w czasie ciąży (tzw. zgony ciężarne). Poprzez ubóstwo i brak edukacji seksualnej w krajach rozwijających się, AIDS w dalszym ciągu zbiera swe ponure żniwo. Aż 10% dorosłych mieszkańców Afryki zakażonych jest wirusem HIV.

 

 

Tymczasem wciąż jedną z największych przeszkód w staraniach o upowszechnienie antykoncepcji – zwłaszcza w krajach chrześcijańskich – jest niezmienne stanowisko kościoła, który surowo potępia jakąkolwiek ingerencję w naturalną płodność człowieka. W ogromnym kontraście do sytuacji w Afryce jawi się z kolei rzeczywistość w innych rejonach świata, na przykład w Stanach Zjednoczonych. Miliony Amerykanek w ogóle nie muszą martwić się o środki antykoncepcyjne – ich zakup pokrywa ubezpieczenie zdrowotne. Inicjatywa tej regulacji wyszła od samego Baracka Obamy (tzw. program Obamacare).

 

Europejski Dzień Języków (Międzynarodowy Dzień Języków Obcych)

 

„Europejski Dzień Języków to święto europejskiej różnorodności językowej oraz okazja do podkreślenia korzyści płynących z nauki języków. Oba aspekty są ważne, gdyż różnorodność językowa jest podstawowym elementem europejskiej tożsamości kulturowej, a zdolność posługiwania się różnymi językami otwiera szerokie możliwości.

Androulla Vassiliou, komisarz UE ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży

Europejski Dzień Języków (EDJ) został ustanowiony przez Radę Europy oraz Unię Europejską w Strasburgu w 2001 r. i jest obchodzony we wszystkich krajach europejskich. Oficjalnie święto przypada 26 września – jego idea służy promocji bogactwa kulturowego Europy i jest okazją, by zachęcać ludzi – bez względu na wiek – do nauki języków obcych.

Pierwsza edycja Europejskiego Dnia Języków,  odniosła ogromny sukces, wzbudzając  zainteresowanie milionów ludzi w  45 uczestniczących w tym wydarzeniu krajach. W ramach obchodów Dnia Języków podnoszono zalety językowej różnorodności Europy oraz propagowano uczenie się  języków.

Sukces pierwszej edycji zachęcił Radę Europy do ustanowienia 26 września Europejskim Dniem Języków, który od tej pory obchodzony  jest  corocznie. Podstawowe cele Europejskiego Dnia Języków to:

  1. ukazanie opinii publicznej znaczenia uczenia się i nauczania  języków, jak również  konieczności urozmaicania oferty językowej w celu szerzenia idei  wielojęzyczności oraz porozumienia pomiędzy różnymi kulturami;
  2. promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować;
  3. propagowanie uczenia się języków przez całe życie: zarówno  w szkole, jak i poza nią,  w  celu kontynuacji nauki, jak i na potrzeby kariery  zawodowej, zwiększenia mobilności czy też dla własnej przyjemności lub udziału w wymianie międzynarodowej.

 

 

 

 

 

Źródło:    http://www.kroliki.net;   http://www.polskieradio.pl;   https://www.kalbi.pl;    http://polki.pl/;   https://www.facebook.com;   http://jows.pl/content

 

 

 

Dodaj komentarz