Jest w ślimaku zapisany pewien paradoks. Choć wciąż gdzieś podąża, nie sposób nazwać go nomadą, albowiem w pewnym sensie nigdy nie opuszcza swojego domu. Równie trudno jednak nazwać go domatorem, bo przecież nieustannie wędruje, taszcząc ze sobą ów dom, niczym Mongoł jurtę. Na domiar komplikacji jest to dom, do którego nie może nikogo zaprosić, czyli … opowieść o ślimaku jest opowieścią o samotności doskonałej.

Czwartek, 24 maja – Dzień Cyrylicy, Europejski Dzień Parków Wodnych, Europejski Dzień Parków Narodowych, Dzień Ślimaka, Święto Wojsk Specjalnych, Dzień Braci

 

Dzień Cyrylicy

Cyrylica (pismo służące do zapisu języków słowiańskich) została utworzona dla języka staro-cerkiewno-słowiańskiego. Zastąpiła wcześniej używaną głagolicę – najstarsze znane pismo słowiańskie, którego stworzenie przypisuje się misjonarzowi-apostołowi Konstantemu zwanemu św. Cyrylem, który wraz z bratem Metodym (św. Metodym) prowadził misję wielkomorawską wśród Słowian. Głagolica była pierwotnym alfabetem języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, który miał być językiem liturgicznym Słowian, a w swojej późniejszej fazie rozwojowej, jako język cerkiewnosłowiański na wiele wieków pozostał językiem literackim wykształconych warstw w kręgu religii prawosławnej.

Do alfabetów opartych na cyrylicy należą:

  • alfabet białoruski – alfabet oparty na cyrylicy, służący do zapisu języka białoruskiego,
  • alfabet rosyjski  – posługuje się pismem zwanym grażdanką. Grażdanka jest zbliżona do form antykwy łacińskiej i jest graficzną odmiana cyrylicy. Została opracowana przez Piotra Mohyłę i później wprowadzona w Carstwie Rosyjskim za czasów Piotra I Wielkiego w latach 1708–1711,
  • alfabet ukraiński – alfabet wywodzący się z cyrylicy, stanowiący odmianę grażdanki, przystosowany do zapisu języka ukraińskiego,
  • alfabet bułgarski – alfabet oparty na cyrylicy, tzw. grażdanka, służący do zapisu języka bułgarskiego.

Czy można nauczyć się cyrylicy w 2 dni? Można.

Jeżeli ktoś chce bardzo tego chce, zapraszam go do Świata Języków Obcych, czyli  (TUTAJ)

 

Europejski Dzień Parków Wodnych

Kaskady pozytywnych emocji, wodospady adrenaliny i fale atrakcji dla całej rodziny – zabawa gwarantowana.

Obchodzony 24 maja Europejski Dzień Parków Wodnych to okazja, by lepiej poznać najciekawsze aquaparki. Gdzie popływać z rekinami, dać nura w basenie z wodą morską czy pozjeżdżać z multimedialnej zjeżdżalni?

Aquapark Reda

To jedyny w kraju park wodny połączony z oceanarium, w którym pływają rekiny sprowadzone prosto ze Sri Lanki. Niewątpliwą atrakcją tego aquaparku jest zjazd 60-metrowym, podświetlanym tunelem, który prowadzi prosto do akwarium z tymi rybami. Ponadto dla szukających wyzwań w aquaparku jest również zjeżdżalnia o 3 stopniach trudności, gdzie można spływać pontonem z całą rodziną. Do Redy przyjeżdżają amatorzy wodnych wrażeń z całego kraju oraz Europy.

 

Aquapark Kraków

Park Wodny w Krakowie jest jednym z największych tego typu w Polsce, wyróżniony w 2000 r. prestiżową nagrodą „Budowa Roku”. To jedyne miejsce w Małopolsce, w którym woda w 100% jest uzdatniana pod względem bakteriologicznym za pomocą ozonu, dzięki czemu nie wywołuje podrażnień oczu i skóry i jest idealna nawet dla niemowląt.

 

Aquapark Łódź

Aquapark Fala w Łodzi to prawdziwy tropikalny ogród pod przeszkloną piramidą. Palmy, piaszczyste plaże, bary w karaibskim stylu, to wszystko powstało po to aby całe rodziny mogły poczuć atmosferę tropikalnej oranżerii. W aquaparku nie brakuje również basenów. W sumie jest ich 7, zajmują powierzchnię 2500 m². Znajdują się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektu. Nie brak również zjeżdżalni, najdłuższe mają długość 130 i 146 m. W sezonie działa również zewnętrzna Megazjeżdżalnia Kamikaze.

Jeżeli pozwoli nam na to czas i pieniądze, możemy pojechać odrobinę dalej

 

THERME ERDING, Erding, Niemcy

Termy Erding mieszczą się pod Monachium, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby wybrać się tam na weekend.

 

TROPICAL ISLANDS Krausnick, Niemcy

Tropikalna wyspa, ukryta pod kopułą ogromnej hali, przyciąga do Krausnick miliony Europejczyków spragnionych egzotycznych wakacji. Będąc na miejscu faktycznie można ulec iluzji, że znajdujemy się w tropikach, a nie 60 km od Berlina.

 

AQUAPALACE, Praga, Czechy

Aquapalace faktycznie ma sporo do zaoferowania i jest chętnie odwiedzanym parkiem wodnym.  Może to też zasługa lokalizacji? Praga jest przecież bardzo pięknym miastem, jednym z najchętniej odwiedzanych miast w Europie.

 

Europejski Dzień Parków Narodowych

Park narodowy to obszar chroniony ze względu na swoje walory, głównie przyrodnicze. Według polskiej Ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. jest to obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1 000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej oraz walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody, a także odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów.

Europejski Dzień Parków Narodowych obchodzony jest w rocznicę utworzenia pierwszego parku narodowego w Europie. Tym najstarszym europejskim parkiem narodowym jest szwedzki Sarek powołany  24 maja 1909 r. Obecnie na naszym kontynencie jest ponad 250 parków narodowych. W Polsce mamy 23 parki narodowe, które zajmują 1% powierzchni naszego kraju. Od kilku lat toczą się rozmowy na temat utworzenia 3 kolejnych parków: Mazurskiego, Turnickiego oraz Jurajskiego.

23 Parki Narodowe, które mamy w Polsce, zajmują powierzchnię ok. 1 proc. kraju (316 tys. ha). Żyje w nich  ponad 10 tys. saren, ponad 5 tys. dzików, 104 wilki, 159 kozic, 24 niedźwiedzie, 116 żubrów i 230 świstaków. Swój azyl  znalazły tam też łosie, jelenie, rysie, wydry czy borsuki. Wśród ptaków rzadkich najliczniejsze są cietrzewie, a jest ich 232. Nieco mniej, bo 99 – żyje tam bielików, 96 orlików krzykliwych czy 181 bocianów czarnych. Wody znajdujące  się  na terenach parków zarybiane  są gatunkami zagrożonymi wyginięciem tj. troć, łosoś, certa czy troć wędrowna. Parki są ostoją ok. 180 gatunków roślin objętych ochroną.

Polskie parki narodowe to jeden z najważniejszych elementów polskiego systemu ochrony przyrody, unikalnego na tle innych państw Europy. To blisko 80 letnia tradycja ochrony przyrody o najwyższej wartości, a jednocześnie to tereny w znacznej części udostępnione ludziom.

W parkach prowadzi się aktywną ochronę zwierząt zagrożonych wyginięciem. Polega ona na reintrodukcji takich gatunków, jak ryś, cietrzew, puchacz, sokół wędrowny czy rak szlachetny. W Białowieskim Parku Narodowym od ok. 80 lat prowadzona jest hodowla restytucyjna żubra.

Żeby zachować rzadkie i zagrożone gatunki zwierząt prowadzone są programy ochrony niepylaka Apollo (Pieniński PN), żółwia błotnego (Poleski PN), cietrzewia (Biebrzański PN, Gorczański PN, Karkonoski PN), głuszca (Karkonoski PN, Babiogórski PN) czy wodniczki (Biebrzański PN, Woliński PN, Narwiański PN).

W ramach prowadzonych zabiegów ochronnych wykonywane są czynności mające na celu stworzenie odpowiednich warunków życia dla praktycznie wszystkich grup świata zwierzęcego, występujących na danym obszarze. W parku duży nacisk kładzie się na  ochronę ptaków wodno-błotnych i drapieżnych, nietoperzy, gadów, płazów oraz zagrożonych ssaków (w tym kozicy, świstaka, niedźwiedzia, wilka).

W ramach ochrony gatunkowej parki prowadzą ośrodki hodowli zwierząt. Taką ochroną objęte są m.in. żubry, koniki polskie i konie huculskie.

 

 

Dzień Ślimaka

Ślimaki, brzuchonogi to jedna z najliczniejszych i najbardziej zróżnicowanych gromad mięczaków, zaliczana niekiedy do podtypu muszlowce. Ślimaki kopalne spotyka się już w warstwach wczesnokambryjskich.

Brzuchonogi występują w wodzie i na lądzie, nie ma natomiast wśród nich gatunków zdolnych do lotu. Gromada niezwykle bogata w gatunki i bardzo zróżnicowana – zalicza się do niej około 105 tys. gatunków, z czego w Polsce występuje 6 gatunków morskich oraz około 200 gatunków lądowych i około 50 słodkowodnych. Większość gatunków żyje w morzu – zwykle charakteryzuje je bogactwo barw i kształtów, nie brak też słodkowodnych, ziemnowodnych i lądowych – wymagają zwykle dużej wilgotności środowiska. Wielkość osobników waha się od poniżej 1 mm do kilkudziesięciu centymetrów. Największa znaleziona muszla, mierzy 91 cm.

Ślimaki mogą być rozdzielnopłciowe lub obojnakie. Mały ślimak wylęga się z jaja z pierwociną muszli, tzw. muszlą embrionalną. Muszla ślimaka – jego szkielet zewnętrzny, pełniący bardziej funkcje ochronne niż podporowe – czasem może zanikać lub ulegać znacznej redukcji. Muszla ślimaków jest zwykle skręcona, bywa też uproszczona (zredukowana do płytki) lub w kształcie czapeczki, a w Oceanie Indyjskim żyją ślimaki, których muszla jest dwuczęściowa (jak u małży).

Wśród ślimaków występują zarówno formy glonożerne, roślinożerne, jak też drapieżne i pasożytnicze.
Wodne gatunki konsumują głównie drobne glony, zeskrobując je tarką z podwodnych skał, lub też liście wodnych roślin naczyniowych oraz rozkładające się szczątki roślinne.
Lądowe ślimaki roślinożerne podobnie: zjadają zarówno rośliny żywe, jak też martwe. Wiele ślimaków roślinożernych nie gardzi również pokarmem mięsnym, atakując inne ślimaki albo zjadając padlinę. Ulubionym pokarmem licznych gatunków, szczególnie spośród ślimaków nagich, są grzyby i to zarówno jadalne, jak i trujące dla innych organizmów.

Najwięcej ślimaków drapieżnych występuje wśród gatunków morskich. Niektóre z nich polują na żywe zwierzęta, szczególnie na ślimaki i jamochłony, inne zadowalają się głównie padliną skorupiaków, mięczaków i ryb.

Drapieżne, przytrzymują zdobycz zębami tarki albo nogą, a następnie paraliżują ją wydzieliną gruczołów jadowych. Łup zostaje często połknięty w całości i to nawet wówczas, gdy są nim stosunkowo duże zwierzęta.

Nieruchome gatunki wydzielają z gruczołu nożnego długie, delikatne nici śluzu, tworząc coś w rodzaju unoszącej się w wodzie sieci do łapania planktonu. Co pewien czas sieć wraz ze zdobyczą jest wciągana do otworu gębowego. Są też ślimaki żywiące się głównie planktonem i drobnymi cząstkami substancji organicznej, wpadającymi wraz z prądem wody do ich jamy płaszczowej, która wówczas ma zwykle specjalne urządzenia służące do ich wyłapywania i transportu do otworu gębowego.

Ze ślimaków lądowych drapieżne są niektóre płucodyszne. Pełzają one stosunkowo bardzo szybko a ich ofiarami są inne ślimaki i dżdżownice.

Ślimaki charakteryzują się stosunkowo dużą zawartością dobrej jakości białka (15%), przy jednoczesnej niskiej zawartości tłuszczu (2,4%), przy czym 75% stanowią nienasycone kwasy tłuszczowe: kwas linolowy i kwas linolenowy. Największą część stanowi woda (80%). Chude mięso ślimaków zawiera też sporo wapnia, potasu, magnezu, miedzi, cynku i selenu. Zawiera czterokrotnie większą ilość kolagenu, niż inne białka.

Wartość energetyczna 100 gramów ślimaków (bez muszelek) wynosi 90 kcal (377 kJ). Mięso ślimaków jest wskazane w zaleceniu diety wysokoproteinowej, niskotłuszczowej i niskoenergetyczne.

 

 

Ślimaki jadano już kilkanaście tysięcy lat temu. Ich smakiem zachwycali się starożytni. Ślimak, jako „produkt” żywieniowy, „przywędrował” do Polski razem z mnichami. Przepisy na ślimaki znaleźć można już w pierwszych staropolskich księgach kucharskich. Jak więc widać, ślimaki na stołach to nie tylko domena Francuzów, Włochów, Hiszpanów czy Portugalczyków. Polacy też je chętnie jadali, zwłaszcza, że już od setek lat uważane były za afrodyzjak.

Ślimaki jadalne pochodzą głównie ze specjalnych farm hodowlanych. Podaje je się głównie jako przystawkę. Smakosze porównują ich smak do dobrze doprawionych, marynowanych grzybków. Przepisów na ślimaki jest wiele. Najbardziej popularny, i chyba najprostszy, jest przepis na ślimaki po burgundzku – zapiekane, przyrządzane na bazie masła, pietruszki i czosnku, zjadane koniecznie w towarzystwie białego wina.

 

Święto Wojsk Specjalnych

Wojska Specjalne (WS) to rodzaj Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wojska Specjalne powołane zostały Ustawą z dnia 24 maja 2007 o zmianie Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. W ich skład weszły istniejące wówczas trzy jednostki sił specjalnych, utworzone w latach 60 (Jednostka Wojskowa Komandosów), 70 (Jednostka Wojskowa Formoza) i 90 XX w. (Jednostka Wojskowa Grom). Funkcje dowodzenia Wojskami Specjalnymi przejęło Dowództwo Wojsk Specjalnych.

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 maja 2007 roku siły wydzielane z Wojsk Specjalnych nie były podporządkowane Dowódcy Operacyjnemu Sił Zbrojnych. Dzięki temu wojska te mogły realizować operacje specjalne samodzielnie bądź z innymi rodzajami Sił Zbrojnych RP. Samodzielność dowodzenia Wojskami Specjalnymi zlikwidowano 1 stycznia 2014.

Wojska Specjalne są prawdopodobnie jedynymi wojskowymi siłami specjalnymi na świecie jako wyodrębniony rodzaj sił zbrojnych nie wchodzący w skład marynarki wojennej lub wojsk lądowych.

24 maja przypada rocznica ustawy z 2007 roku zgodnie z którą Wojska Specjalne uzyskały status odrębnego Rodzaju Sił Zbrojnych.

Wojska Specjalne są przeznaczone do prowadzenia szeroko pojętej walki specjalnej (działania specjalne, kontrterroryzm, działania nieregularne, działania podjazdowe i inne) a także do obrony, działań ochronno-obronnych. Działać mogą na terytorium Ojczyzny oraz jako wojska operacyjne samodzielnie bądź z innymi Rodzajami Sił Zbrojnych RP, a także w sojuszniczych operacjach.

 

 

Symbolem Wojsk Specjalnych jest Orzeł Wojsk Specjalnych. Jego cechą wyróżniającą jest wypełniona na czarno pelta (tarcza Amazonek), na której wsparty jest orzeł. Czarny kolor jest kolorem wyróżniającym dla wielu jednostek specjalnych na całym świecie. Kolor ten ponadto symbolizuje tzw. „czarną taktykę” uznawaną przez żołnierzy Wojsk Specjalnych za najtrudniejszą formę szkolenia i prowadzonych działań.

 

 

Dzień Braci

 

Brat

to ważne mieć brata, on jak dobra łata
przylgnie do całości, nie będzie się złościł
i zawsze pomoże, choć dzieli nas morze
odwiedzi, poradzi, świat widząc inaczej

gdy już lat przybyło i życie zużyło,
a w pamięci rysy, dobrze się wyciszyć
nacieszyć wnukami póki między nami
i spotkać po latach – dobrze, że mam brata

 

 

Bracia – Wierzę w lepszy świat

 

 

 

Źródło:   https://pl.wikipedia.org;   https://www.parkmania.pl;   https://www.muratorplus.pl;    https://www.ekokalendarz.pl;   http://www.ekologia.pl;   raport Ministerstwa Środowiska z 2009 roku;   https://www.teraz-srodowisko.pl;   https://polishsnailholding.com;   http://www.dwutygodnik.com;   http://wiersze.kobieta.pl (autor Bella Jagódka);

Dodaj komentarz