Matka zdrowego dziecka nie umie sobie nawet wyobrazić takiej sytuacji. A kiedy już wszystko się stanie, wyobraźnia nieskończenie się poszerza. Granica przesuwa się tak daleko, że dopuszczamy myśl, iż nie tylko to, ale jeszcze i inne rzeczy mogą nam zostać odebrane. A na końcu zostaniemy odebrani sami sobie, czyli … Dzień Pacjenta w Śpiączce i nie tylko …

Środa, 18 kwietni – Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, Światowy Dzień Krótkofalowca, Europejski Dzień Praw Pacjenta, Dzień Pacjenta w Śpiączce, Dzień Języka Arabskiego

 

„Kiedy serce śpi” – Jonasz Kofta, śpiewa Ewa Błaszczyk

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków to cykl imprez, obchodzony od 1983 roku w większości krajów świata. Ustanowiony został przez Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków i wpisany przez UNESCO do rejestru ważnych imprez kulturowych o znaczeniu światowym. Na całym świecie święto jest obchodzone 18 kwietnia.

Głównym celem Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków jest przybliżenie mieszkańcom wagi problematyki dziedzictwa kulturowego. W Polsce celem obchodów jest prezentowanie zabytków o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa światowego i bogatej spuścizny kulturowej w kraju. Elementem Dnia Ochrony Zabytków w Polsce jest nagrodzenie osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do ochrony zabytków z różnych dziedzin.

Polska, jako kraj cechujący się bogactwem tradycji i aktywnie dbający o ich ochronę, jest nie tylko jednym z pierwszych Państw-sygnatariuszy Konwencji dziedzictwa światowego, ale również jednym z czołowych reprezentantów na Liście Światowego Dziedzictwa.

Głównymi polskimi zabytkami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO są: Stare Miasto w Krakowie, w Toruniu, w Warszawie i Zamościu oraz Kopalnia soli „Wieliczka”.

Główne obchody Dnia Zabytków odbywają się w Krakowie, Toruniu, Warszawie i innych obiektach z Listy UNESCO. Małe, kameralne uroczystości odbywają się w kilkudziesięciu mniejszych ośrodkach, poczuwających się do troski o zachowanie zabytków.

 

W ramach obchodów tego święta Generalny Konserwator Zabytków przyznaje nagrody w konkursie „Zabytek zadbany”. Maksymalnie cztery równorzędne nagrody mogą są przyznawane w czterech następujących kategoriach:

 1. Zabytki sakralne
 2. Zabytki architektury i budownictwa mieszkalnego oraz użyteczności publicznej
 3. Zabytki dziedzictwa przemysłowego
 4. Zabytki architektury obronnej

 

Światowy Dzień Krótkofalowca

Światowy Dzień Krótkofalowca /Krótkofalarstwa to święto obchodzone corocznie 18 kwietnia w rocznicę utworzenia w 1925 roku międzynarodowej organizacji ruchu krótkofalarskiego.

Celem święta jest upamiętnienie dnia, w którym społeczności z różnych krajowych organizacji zrzeszyły się w Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej dającej początek krótkofalarstwu bez granic. Podczas obchodów odbywają się spotkania i imprezy radiooperatorskie mające przybliżyć problematykę amatorskiego radia. W większości krajów odbywają się okolicznościowe zawody krótkofalarskie trwające zwykle ok. 2 godzin. Polski Związek Krótkofalowców i Magazyn Krótkofalowców QTC z tej okazji wydają okolicznościowy dyplom. Święto jest również okazją do podziękowań i uznania pracy krótkofalowców podczas klęsk żywiołowych, którzy utrzymują łączność gdy zawodzą inne „profesjonalne” systemy.

Co roku obchody odbywają się pod innym hasłem i tak np. hasłem 2009 roku było: „Wykwalifikowana kadra operatorska w przypadku katastrof i klęsk żywiołowych”. Hasłem2012 roku: „50 lat satelitów amatorskich w kosmosie” nawiązuje do wystrzelenia w kosmos pierwszych amatorskich sztucznych satelitów Ziemi: OSCAR 1 i OSCAR 2.

 

Krótkofalarstwo (radioamatorstwo, ham-radio) polega na nawiązywaniu łączności za pomocą radiostacji. Krótkofalowcy jako jedyni spośród wszystkich służb korzystających z urządzeń radio-nadawczych mają wyjątkowy przywilej – mogą pracować na urządzeniach wykonanych własnoręcznie. Nie potrzeba na nie mieć żadnych dodatkowych homologacji, wystarczy licencja krótkofalarska. Kiedyś za elitę prawdziwych krótkofalowców były uważane takie osoby, które choć raz zbudowały nawet najprostsze, własne urządzenie nadawczo-odbiorcze. Najwięcej osób używa jednak urządzeń fabrycznych.

Sławni krótkofalowcy to:

 • Marlon Brando – aktor.
 • Książe Yousuf AL.-Sabah – rodzina królewska Kuwejtu.
 • Król Hassan II – król Maroka.
 • Juan Carlos – król Hiszpanii.
 • Bhumiphol Adulayadej – król Tajlandii.
 • Husain – król Jordanii
 • Noor – królowa Jordanii.
 • Carlos Saul Menem – prezydent Argentyny.
 • Rajiv Ghandi – prezydent Indii.
 • Joe Taylor – fizyk, laureat Nagrody Nobla.
 • Jurii Gagarin – pierwszy kosmonauta.
 • Peggy Whitson – kosmonautka z ISS.
 • Sergiej Treszew – kosmonauta z ISS.
 • Walerij Korzun – kosmonauta z ISS.
 • Denis Tito – miliarder , kosmonauta – turysta

 

Europejski Dzień Praw Pacjenta

Dziś Europejski Dzień Praw Pacjenta. Z tej okazji postanowiłam przypomnieć o prawach jakie przysługują pacjentom na terenie Polski. W polskim ustawodawstwie prawa pacjenta są zagwarantowane w:

 • Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 • ratyfikowanych umowach międzynarodowych
  • Karta Praw Pacjenta z 1984 r. wydana z inicjatywy Parlamentu Europejskiego Wspólnoty Europejskiej
  • Deklaracja Promocji Praw Pacjenta w Europie z 1994
  • Europejska Karta Praw Pacjenta
  • Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 19 grudnia 1966 r.
  • Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950
 • Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • aktach wykonawczych.

Na terenie Europy obowiązuje „Europejska Karta Praw Pacjenta”, w której zawarte zostały informacje o 14 prawach jakie przysługują pacjentom.

 

Dzień Pacjenta w Śpiączce

Dzień Pacjenta w Śpiączce to polskie święto uchwalone przez Sejm RP 23 listopada 2012 roku.

Sejmowa Komisja Zdrowia przygotowała projekt uchwały w odpowiedzi na pisemną prośbę fundacji Ewy Błaszczyk „Akogo?”, działającej na rzecz dzieci wymagających rehabilitacji po ciężkich urazach neurologicznych oraz ich rodzin. Do podjęcia ostatecznej decyzji przez Sejm, w sprawie uchwalenia święta, przyczyniła się pozytywna opinia prezesa Agencji Technologii Oceny Medycznej (AOTM) w sprawie pierwszego w Polsce programu medyczno–neurorehabilitacyjnego, przygotowanego dla pacjentów znajdujących się w stanie śpiączki.

 

Celem obchodów jest zwrócenie uwagi na sytuację takich pacjentów i zrozumienie ich problemów.

Sejm podkreślił w Uchwale, że osoby te niemogące zabiegać o poszanowanie swoich praw, „winny być przez Rzeczpospolitą Polską otoczone szczególną opieką i troską”. Wyraził również nadzieję, że obchody Dnia pomogą „stworzyć w przyszłości system mający na celu wybudzanie pacjentów ze śpiączki, gdy tylko jest to możliwe”.

 

Dzień Języka Arabskiego

Światowy Dzień Języka Arabskiego został ustanowiony przez UNESCO. Celem jest rozpowszechnienie wiedzy na jego temat i podkreślenia roli, jaką odgrywa we współczesnym świecie. Arabski to szósty oficjalny język ONZ, posługuje się nim ponad 422 mln ludzi, zaś dla 1,5 mld muzułmanów jest to język modlitwy.

Język arabski należy do rodziny języków semickich, w której zaliczany jest do grupy języków południowo-zachodnich według klasycznego podziału, bądź grupy języków zachodnich, centralnych według podziału Hetzrona i Voigta. Zapisywany jest alfabetycznym pismem arabskim, typu abdżad, od strony prawej do lewej.

 

 

 

 

 

Źródło:  https://pl.wikipedia.org;  http://ostol.pl;  tytułowy fragment-https://pl.wikiquote.org;  http://jows.pl;

Dodaj komentarz