Możesz mieć wszystko, czego tylko zapragniesz, pomagając innym ludziom mieć to czego pragną, czyli … szczęście jest tak bardzo blisko jeśli tego chcesz …

Wtorek, 20 marca – Dzień Bez Mięsa, Międzynarodowy Dzień Astrologii, Międzynarodowy Dzień Frankofonii, Międzynarodowy Dzień Szczęścia, Międzynarodowy Dzień Wróbla, Dzień Języka Francuskiego, Światowy Dzień Pracy Socjalnej

 

Dzień Bez Mięsa

Dzień bezmięsny to praktyka propagowana przez władze Polski Ludowej zmierzająca do ograniczenia konsumpcji mięsa głównie na rzecz produktów mącznych, wynikająca z deficytu mięsa na rynku. Tradycyjnym dniem bezmięsnym był poniedziałek, później środa – w żadnym zakładzie gastronomicznym nie można było wtedy dostać mięsa do posiłków.

Dzień Bez Mięsa (Meatout Day) obchodzony dzisiaj powstał z myślą, aby choć na jeden dzień w roku zrezygnować z jedzenia mięsa, a co za tym idzie zabijania zwierząt na rzecz propagowania jadłospisu na bazie warzyw, owoców i zbóż, uczenia zdrowego trybu życia i diety wegetariańskiej jako przyjaznej dla organizmu człowieka.

Po raz pierwszy Dzień Bez Mięsa zorganizowany został w 1985 roku w Ameryce poprzez aktywistów z organizacji na rzecz przestrzegania praw zwierząt. Ich celem było poinformowanie ludzi o zaletach prawidłowej diety wegetariańskiej i uświadomienie, jak ważne dla zdrowia są prawidłowe przyzwyczajenia żywieniowe i nauka zdrowego odżywiania już od najmłodszych lat.
Dzień Bez Mięsa obchodzi się hucznie w 50 stanach Ameryki poprzez takie inicjatywy jak: rozdawanie zdrowej żywności i ulotek informacyjnych, demonstracje przyrządzania wegetariańskich dań, odczyty, festiwale itp.

Nie bez powodu na datę obchodów Dnia Bez Mięsa wybrano 20 marca, jest to bowiem dzień poprzedzający nastanie kalendarzowej wiosny, a jak wiadomo wiosna to najlepszy czas w roku na zmianę diety, wzbogacenie jej o świeże warzywa i owoce.

 

Międzynarodowy Dzień Astrologii

 

Międzynarodowy Dzień Astrologii (International Astrology Day) to  święto astrologii, która w wyniku postępującej ewolucji nauki została odłączona od astronomii, lecz od niepamiętnych czasów aż do końca XVII wieku odgrywała znaczącą rolę w podejmowaniu decyzji i działań ludzi bez względu na ich przynależność klasową czy zajmowaną pozycję społeczną. Jest obchodzone w dniu równonocy marcowej, zazwyczaj 20 lub 21 marca (czasami 19 marca), ustanowione w 1993 roku przez amerykańskie stowarzyszenie Association for Astrological Networking (AFAN), zrzeszające astrologów z całego świata.

Wyznaczony dzień obchodów związany jest z wejściem Słońca w znak Barana, co w astrologii jest uważane za początek nowego roku astrologicznego. Święto obchodzą zarówno astrolodzy, jak i miłośnicy astrologii. W wielu krajach odbywają się w tym czasie spotkania, imprezy i wykłady z dziedziny astrologii, które koordynuje stowarzyszenie. W Polsce obchody organizuje Polskie Stowarzyszenie Astrologiczne.

 

 

Międzynarodowy Dzień Frankofonii

Międzynarodowy Dzień Frankofonii to święto obchodzone corocznie głównie we Francji i krajach francuskojęzycznych upamiętniające powstanie Międzynarodowej Organizacji Frankofonii (OIF) w 1967 roku.

Celem obchodów jest uczczenie kultury francuskojęzycznej. Święto lokalnie obchodzone jest w Polsce m.in. przez Zakład Romanistyki Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Dzień Języka Francuskiego

Międzynarodowy Dzień Języka Francuskiego ustanowiony został w rocznicę założenia Międzynarodowej Organizacji Frankofonii. W ten sposób UNESCO uhonorowało język francuski, który jest trzecim najczęściej używanym na świecie. W ramach święta w całej Polsce odbywają się liczne „francuskie” wydarzenia kulturalne.

 

 

Międzynarodowy Dzień Szczęścia

Międzynarodowy Dzień Szczęścia (International Day of Happiness) to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją A/RES/66/281 z dnia 28 czerwca 2012 roku. Na obchody wyznaczono dzień 20 marca.

Uchwalenie Dnia Szczęścia było częścią dyplomatycznej kampanii himalajskiego królestwa Bhutanu, które już od 1972 stosuje wskaźnik szczęścia narodowego (GNH), służący do oceny jakości życia w sposób bardziej całościowy niż powszechnie stosowany wyłącznie ekonomiczny wskaźnik PKB.

Rezolucja stwierdza, że „Dążenie do szczęścia jest podstawowym celem człowieka”, uznając jednocześnie potrzebę bardziej kompleksowego, sprawiedliwego i zrównoważonego podejścia do rozwoju gospodarczego, który promuje zrównoważony rozwój, walkę z ubóstwem, szczęście i dobrobyt dla wszystkich narodów.

Zgromadzenie Ogólne ONZ w swej uchwale zwróciło się do wszystkich państw członkowskich, organizacji systemu Narodów Zjednoczonych i innych organizacji międzynarodowych oraz regionalnych, a także społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacji pozarządowych i osób fizycznych, do obchodów Międzynarodowego Dnia Szczęścia w odpowiedni sposób, w tym poprzez edukację i publiczne działania podnoszące świadomość społeczeństwa w dążeniu do szczęścia.

 

Pharrell Williams – Happy

 

Światowy Dzień Pracy Socjalnej

20 marca 2018 roku, po raz dwunasty, pracownicy socjalni na całym świecie obchodzą Światowy Dzień Pracy Socjalnej (World Social Work Day). Jest to doroczne wydarzenie organizowane przez Międzynarodową Federację Pracowników Socjalnych.

Z tej okazji należy przypomnieć, iż praca socjalna, będąca od ponad stu lat jedną z form wspierania osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, jest działalnością prospołeczną, prowadzoną przez profesjonalnych pracowników socjalnych. Wartości pracy socjalnej ujęte są w zawodowych, narodowych i międzynarodowych kodeksach etycznych.

Celem pracy socjalnej jest promowanie praw człowieka, sprawiedliwości społecznej, odpowiedzialności publicznej, szacunku dla różnorodności oraz tworzenie warunków sprzyjających poprawie jakości życia, dla dobra społeczności lokalnych.

Praca socjalna, to wciąż rozwijająca się interdyscyplinarna działalność zawodowa, podejmująca nowe wyzwania w zakresie promowania zmian społecznych. To pomoc w rozwiązywaniu problemów, wzmacnianie i wspieranie w celu osiągnięcia pozytywnego i satysfakcjonującego poziomu życia. Jest formą pomocy społecznej, na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku. Odpowiada zarówno na nagłe sytuacje kryzysowe, jak i na codzienne, ludzkie (osobiste i społeczne) problemy.

Dzień Pracy Socjalnej to czas, w którym należy przypomnieć o konieczności kształtowania odpowiedniej lokalnej polityki społecznej i rozwijania właściwej infrastruktury, odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym, dla wspólnego dobra…..

Światowy Dzień Społeczny 2018 podkreśla „Promowanie społeczności i zrównoważony rozwój środowiska”. Jest to drugi i ostatni rok tego tematu Globalnej agendy na rzecz pracy socjalnej i rozwoju społecznego.

 

Międzynarodowy Dzień Wróbla

Wróbel zwyczajny, wróbel domowy – wróbel to gatunek małego ptaka osiadłego z rodziny wróbli , zamieszkującego Europę i Azję. Pierwotnie ptak półpustyń i stepów, pochodzi prawdopodobnie z Półwyspu Arabskiego i Azji Mniejszej. Skolonizował ludzkie osiedla wraz z rozwojem rolnictwa, prawdopodobnie przed kilkoma tysiącami lat. Występuje wszędzie tam, gdzie mieszka człowiek. Rozprzestrzeniony (celowo lub przypadkiem) w Amerykach, w Australazji i południowej Afryce.

Często mylony jest ze swoim krewnym – mazurkiem. Wróbla rozpoznamy po szarej czapeczce i czarnym śliniaku, a mazurka najłatwiej rozpoznać po czarnej plamce na policzku.

W XIX i XX wieku należał do najpowszechniej występujących gatunków na terenach Polski, przenikając do języka potocznego i kultury ludowej we wszystkich regionach. Według najnowszych badań, opublikowanych w 2003 roku, w Polsce jest to nadal bardzo liczny ptak lęgowy. W roku 1984, kiedy ochroną gatunkową objęto prawie wszystkie ptaki wróblowe, dla wróbla wyznaczono jedynie wiosenny okres ochronny. Wyjątek ten zniesiono w 1995 roku, kiedy wróbel zwyczajny został objęty ścisłą ochroną gatunkową. Wbrew powszechnemu mniemaniu nie jest to najliczniej występujący ptak lęgowy w Polsce. Podczas Europejskich Dni Ptaków w 2015 (pierwszy weekend października) wróbel był na 11. miejscu pod względem liczby zanotowanych osobników.

Wróbel to jeden z najbardziej rozpowszechnionych gatunków na świecie, zasiedlający niemal wszystkie kontynenty. Nie znaczy to jednak, że wróbel ma się dobrze. W miastach niestety jego populacja od lat wyraźnie maleje, a naukowcy zastanawiają się, co jest tego przyczyną. W Warszawie od lat 70. i 80. XX w. do pierwszej dekady XXI wieku jego populacja spadła o 47-48%, w Hamburgu o 75%, a w Londynie o 60%.

Największy wpływ na spadek liczebności wróbla w miastach  może mieć mniejsza dostępność miejsc lęgowych. Wróble chętnie zakładają gniazda w szczelinach budynków, za rynnami, na poddaszach i stropodachach. W wyniku remontów i prac ociepleniowych takich miejsc jest coraz mniej. Z tego też względu w dzielnicach, gdzie dominuje starsze budownictwo wróbla spotkać możemy częściej.  Niekorzystny dla wróbla jest także spadek dostępności pokarmu. Coraz mniej jest naturalnych trawników, gdzie rosłyby chwasty (np. komosa, włośnica, rdest), których nasionami żywią się wróble. Mniej jest także krzewów, które dają ptakom nie tylko schronienie, ale także pozwalają na łowienie stawonogów, którymi wróble karmią swoje młode. Znane są także prace naukowe, które wykazują związek pomiędzy małą liczbą wróbli a wysokim poziomem promieniowania elektromagnetycznego i hałasem miejskim.

 

 

Źródło:   https://pl.wikipedia.org;  http://www.mops.tczew.pl;   http://www.mops.tczew.pl;   http://www.focus.pl;   http://www.focus.pl;   cytat – Zig Ziglar „Ponad szczytem” + Pectus „Barcelona”;   http://polki.pl;

Dodaj komentarz