To nie technologia a sposób jej wykorzystania decyduje, czy służy dobru, czyli … środki masowego przekazu

Środa, 24stycznia – Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu, Dzień Wiedzy o Zespóle Möbiusa

 

Nothing Else Matters – Metallica – William Joseph feels the Rain

 

Światowy Dzień Środków Masowego (Społecznego) Przekazu

 

Światowy Dzień Środków Masowego (Społecznego) Przekazu został ustanowiony przez Papieża VI w roku 1967. Na datę święta wybrano dzień 24 stycznia – w Kościele Katolickim tego dnia wspomina się św. Franciszka Salezego – patrona dziennikarzy.

Kościół podkreśla międzyludzki, personalistyczny aspekt mediów, wybierając określenie środki społecznego przekazu. Często używa też zwrotu społeczne komunikowanie, podkreślając tym samym interaktywność w mediach – odbiorca może stać się też nadawcą. Komunikowanie w przeciwieństwie do określenia przekaz ma nie wykluczać dwustronnego przepływu informacji.

Środki masowego przekazu (mass media, media, publikatory) to środki społecznego komunikowania o szerokim zasięgu, czyli prasa, radio, telewizja, Internet, a w szerszym znaczeniu także książka, film, plakat, kino.

Początki prasy sięgają IV wieku – pierwszym wydawcą był chiński dwór cesarski. Pierwsza drukowana gazeta ukazała się ok. roku 700 w Pekinie. Ponownie prasę zaczęto wydawać w XVI/XVII w. Pomysł ten szybko przyjął się w całej Europie. Pierwszą gazetą wydawaną w języku polskim były Nowinki z Konstantynopola, a pierwszą polską gazetą był Merkuryusz Polski Ordynaryjny.

Pierwsze regularne programy radiowe nadane zostały w 1920 roku. Kroniki filmowe wyświetlano od 1927. Telewizja w Polsce narodziła się w 1937 roku, ale prawdziwą popularność zyskała po II wojnie światowej. W 1971 roku pojawiła się kolorowa telewizja.

Funkcje środków masowego przekazu przed 1948 rokiem to takie funkcje komunikowania w społeczeństwie jak:

 • koordynacja elementów systemu społecznego,
 • transmisja kultury, czyli transmisja dziedzictwa społecznego następnym pokoleniom oraz rozrywka.

Obecnie jednak mówi się raczej o funkcji: informatywnej, interpretującej oraz kulturowej. Rozrywka jest częścią transmisji kultury, ale posiada też wymiar psychologiczny – dostarcza ludziom relaksu i redukuje napięcia, co ułatwia im radzenie sobie z problemami życiowymi, a społeczeństwu unikanie rozpadu. Dodając piątą funkcję – mobilizację, a w jej obrębie wykorzystanie mediów do politycznej i handlowej promocji, można wyróżnić następujący zestaw zadań i funkcji mediów w społeczeństwie:

 • Informacja
  • dostarczanie informacji o wydarzeniach i sytuacji w społeczeństwie, kraju i na świecie,
  • wskazywanie rozkładu sił we władzy politycznej,
  • ułatwianie innowacji, adaptacji i rozwoju.
 • Korelacja
  • wyjaśnianie, interpretowanie oraz komentowanie znaczenia i sensu wydarzeń i informacji,
  • popieranie ustalonych norm i autorytetów,
  • socjalizacja.
  • koordynowanie jednostkowych i zbiorowych działań społecznych,
  • tworzenie consensusu społecznego i politycznego,
  • ustalanie autorytetów i nadawanie statusu społecznego.
 • Kontynuacja
  • wyrażanie dominującej kultury oraz subkultur i nowych wydarzeń kulturalnych,
  • wytwarzanie i utrzymywanie wspólnoty wartości.
 • Rozrywka
  • organizowanie zabawy, odprężenia i relaksu,
  • redukowanie napięcia społecznego.
 • Mobilizacja
  • kampanie publiczne w sferze polityki, wojny, rozwoju ekonomicznego i religii.

Internet jest medium technicznym komunikacji. Zanim został rozpowszechnionym medium, Internet opanował współczesny świat wyobrażeń. Jego duże możliwości zależą głównie od jego multimedialnego charakteru, który łączy dźwięk, obraz i tekst. Internet może być uznany jako twór wchłaniający inne media. Sieć internetowa umożliwia dostęp do przeróżnych źródeł. Uważany jest przez niektórych za prawdziwe supermedium. Poprzez swoją uniwersalność oraz niski koszt użytkowania prawdopodobnie stanie się medium przyszłości. Internet umożliwia wyszukiwanie tego co się lubi i pozwala na upublicznienie swoich wytworów. Ale uwaga! Poprzez programy śledzące nasze zainteresowania, być może niedługo będzie wiedział o nas więcej niż my sami. A wiedza ta może być skierowana przeciwko nam.

Media mogą dawać ludziom to, czego potrzebują i co lubią, przemycając równocześnie wartości i treści, odpowiadające ich interesom. Dzisiejszy dzień ma uświadomić nam, że media są wielką siłą (tzw. czwarta władza).
Coraz częściej są tendencyjne. Media nie tylko przyczyniają się do tworzenia opinii (poprzez skupienie uwagi na jednych sprawach), ale potrafią również zatrzymać jej rozpowszechnianie się (odwracając uwagę od spraw innych).
Kiedyś, w państwach demokratycznych, prasa oraz inne środki masowego przekazu społecznego określano mianem:  czwarta władza. Ustawiana była w jednym szeregu obok władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Jej siła była tak wielka, że mogła kształtować społeczeństwo i politykę. Poza tym spełnia funkcję kontrolną poprzednich trzech władz, aby nie dochodziło do nadużyć i korupcji. Dziś niestety, wszędzie widzimy podziały spowodowane różnicą interesów, aż czasami trudno się w tym wszystkim połapać.
Jedyna nadzieja w tym, że jednostki, korzystając ze swoich zdolności poznawczych, potrafią filtrować informacje płynące z mediów i wyciągnąć właściwe wnioski.
Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu to coroczna okazja, by przypomnieć o ważnej funkcji mediów oraz odpowiedzialności spoczywającej na dziennikarzach. Celem tego święta jest zobrazowanie i przeciwdziałanie potencjalnym zagrożeniom ze strony mediów, jako czwartej władzy. Potężnej władzy.

 

Dzień Wiedzy o Zespole Möbiusa

 

Zespół Möbiusa to rzadko występujący zespół wad wrodzonych, który charakteryzuje się różnymi zaburzeniami neurologicznymi. Najczęściej są to porażenia nerwów czaszkowych jak np. nerwu VI (odwodzącego) i VII (twarzowego). Prawidłowe funkcjonowanie tych nerwów warunkuje mimikę twarzy, mruganie powiekami, czy też boczne ruchy oczu. Osoby z zespołem Möbiusa, z uwagi na patologię nerwów VI i VII, nie są w stanie uśmiechać się, poruszać oczami, marszczyć brwi, a nawet mrużyć powiek. Ponadto, niekiedy u pacjentów występują dodatkowe wady wrodzone jak rozszczep podniebienia oraz deformacje rąk i stóp. Cechy zespołu dostrzegalne są już od urodzenia, choć bywa, że osoba zdiagnozowana jest wiele lat później. Na chwilę obecną zespół jest niewyleczalny.

Dzień Wiedzy o Zespole Möbiusa ma na celu podnoszenie świadomości na temat choroby, ale i upamiętnia rocznice urodzin Paula Juliusa Möbiusa, który jako pierwszy ją opisał.

 

 

 

Źródło:   https://pl.wikipedia.org;  http://www.canbe.pl;   https://chorobyrzadkie.blogspot.com;

Dodaj komentarz