Wszystkie zwierzęta są sobie równe, ale niektóre są równiejsze od innych, czyli obszary Natura 2000

Wtorek, 19 września – Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk

 

Data dzisiejszego święta nawiązuje do dnia sporządzenia w 1979 r. Konwencji Berneńskiej O ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk. W dokumencie tym szczególną uwagę zwrócono na gatunki zagrożone i ginące (w tym wędrowne), których ochrona wymaga współdziałania wielu państw. Polska przystąpiła do konwencji w 1999 r.

To święto, które ma na celu chronienie przyrody. W związku z rosnącymi cywilizacyjnymi potrzebami człowieka, znikają kolejne gatunki dzikiej fauny i flory.

 

Sting-Fields-Of-Gold-www.my-free-mp3.net-.mp3

Sting – wokalista, kompozytor, aktor, działacz na rzecz praw człowieka i ochrony przyrody

Pierwiosnek omączony,  Na wielu obszarach gatunek jest skrajnie rzadki lub wyginął. Rośnie na pastwiskach, wilgotnych łąkach, torfowiskach i źródliskach. W Polsce gatunek objęty jest ochroną prawną. Dawniej podawany był w Polsce w sumie na dziewięciu stanowiskach, jednak na wszystkich wyginął. W 2008 roku wymieniony został jako utrzymujący się tylko w jednym miejscu – na stokach Radziejowej w Beskidzie Sądeckim.

 

By Philipp Weigell – picture taken by Philipp Weigell, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15316621

Gatunek nie jest ujęty w załącznikach Dyrektywy siedliskowej oraz w Czerwonej księdze gatunków zagrożonych publikowanej przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN). W Polsce roślina objęta jest ścisłą ochroną gatunkową. W Polskiej Czerwonej Księdze Roślin ma status gatunku krytycznie zagrożonego (kategoria zagrożenia CR), według Czerwonej listy roślin i grzybów Polski (2006) jest to gatunek wymierający, krytycznie zagrożony (kategoria zagrożenia E). W wydaniu z 2016 roku otrzymał kategorię CR (krytycznie zagrożony)

Aby zachować gatunek konieczna jest ochrona jego siedliska i czynników, które to siedlisko kształtują. Ale i to nie wszytko.  Zadbać trzeba o wszystkie inne powiązane z nim gatunki (np. stanowiące jego pokarm, zapylające go, rozsiewające jego nasiona itp.). Natura to skomplikowany system zależności, przypominający splątaną sieć, gdzie każdy element ma swoje miejsce, a jego zniknięcie powoduje dezintegrację całości.

 

Uroczysko „Święte Ługi”położone w woj. łódzkim – Szczerców, 20 km od Bełchatowa.

Kompleks torfowisk wysokich w pobliżu miejscowości Lubiec w powiecie bełchatowskim. Powierzchnia lustra wody zajmuje ok. 35% obszaru. Otoczony głownie borami oraz w bezpośrednim sąsiedztwie lasami bagiennymi. Obszar położony w dolinie rzeki Pilsi. Święte Ługi to jedna z najcenniejszych pozostałości niegdyś bardzo rozległych powierzchni torfowisk Kotliny Szczercowskiej. Po uruchomieniu odkrywki Bełchatów Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, na skutek silnego drenażu kopalni, obszary torfowisk w bardzo szybkim tempie zaniknęły. Święte Ługi są więc swoistym reliktem przyrodniczym regionu, doskonałym obiektem badań naukowych jak i poligonem dydaktycznym.

Kumak nizinny w obiektywie Marcina Łukawskiego www.foto-natura.com.pl

Ochrona torfowisk i obszarów podmokłych należy do najważniejszych zadań w ochronie polskiej przyrody, dlatego też Święte Ługi objęto ochroną w postaci tzw. użytku ekologicznego.
Dość rozległa powierzchnia otwartego lustra wody oraz bogata roślinność przybrzeżna jest cenną ostoją zwierząt – zwłaszcza płazów i ptactwa wodno-błotnego. Występuje tu silna populacja m.in. kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej.

Przez wszystkich zapomniane uroczysko ” ŚWIĘTE ŁUGI ” . Nieskażona niczym przyroda , leśne trakty

Dziką faunę, florę i naturalne siedliska chroni najmłodsza  w Polsce prawna forma ochrony przyrody, jaką stanowią obszary Natura 2000.  Są to miejsca szczególnie licznego występowania najrzadszych i najbardziej zagrożonych wyginięciem w skali Europy gatunków roślin, zwierząt oraz siedlisk. Idea ogólnoeuropejskiej sieci Natura 2000 jest wyjątkowa, ponieważ wykraczając poza teren poszczególnych krajów chroni przyrodę z szerszej perspektywy, zachowując najcenniejsze przyrodniczo fragmenty naszego kontynentu i jego zagrożoną bioróżnorodność. Co ważne, obowiązek wyznaczania obszarów  Natura 2000 dotyczy wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

W dniu dzikiej fauny, flory i naturalnych siedlisk zachęcam do poznania dzikiej przyrody w naszym najbliższym otoczeniu. Zwróćmy uwagę zarówno na najcenniejsze miejsca, chronione zwykle przez prawne formy ochrony przyrody, jak i skrawki dzikiej przyrody nie objęte ochroną, ale równie ważne dla zachowania bogactwa przyrodniczego.

 

Dzisiaj obchodzimy również :

Międzynarodowy Dzień Mówienia jak Pirat

Pomysłodawcami Międzynarodowego Dnia Mówienia jak Pirat są Amerykanie John Bauer i Mark Summers. To żartobliwe święto ma na celu przekonanie społeczeństwa, by spojrzeli łaskawszym okiem na piratów. Dziś warto przebrać się w zbójeckie ciuchy, zasłonić jedno oko przepaską a znajomych witać marynarskim Ahoj!

 

Dzień Emotikona

🙂 😀 😛 😉 XD 😮 :* <3 B) :S (-.-) 🙂 :/ c(: ^-^ o.0 🙁 :] :> :I %) :)) =) :3 8) =D 😉 (^.-) :-[ (•^.^•) … 

Nazwa ta powstała w połączeniu emotion i console, w skrócie con. (konsola, klawiatura). Dlatego tylko forma emotikon (nie emotikona) jest po polsku, poprawna językowo. Również można przyjąć, że emotikony wcale nie powstały w erze komputerów. Mało, kto wie, że pierwszy znaczek 🙂 pojawił 30 marca 1881 roku w satyrycznym magazynie „Puck”. Profesor Scott Fahlaman pierwszy raz użył komputerowego emotikona 19 września 1982 o godzinie 11.44. Stąd właśnie, na tę datę przypada święto tych minek.

W pierwotnym zamyśle emotki powstały, aby ułatwić w wirtualnej komunikacji przekazywanie emocji. Psychologowie twierdzą, że używanie tych znaczków ma dobry wpływ na budowanie znajomości on-line. Odwzajemnianie uśmieszków budzi bardzo pozytywne emocje odbiorcy. Natomiast badacze języka polskiego przestrzegają przed nadmiernym używaniem znaczków, gdyż może to spowodować upraszczanie języka, bądź nawet nieumiejętne posługiwanie się językiem pisanym.   😉

 

Dzień Pracowników Służby BHP

Niekiedy pracownicy się na nich denerwują, np. kiedy zwrócą uwagę za brak kasku. Prawda jest jednak taka, że dzięki ich wiedzy mamy większe szanse, by uniknąć wypadku w pracy.

 

 

Źródło:      https://www.kalbi.pl;   http://obszary.natura2000.org.pl;    http://rozmowyprzykawie.blog.pl;    https://chatkawloczykija.blogspot.com;         Pierwsza część tutułowego cytatu pochodzi z powieści George’a Orwella „Folwark zwierzęcy”  z 1945 roku.

Dodaj komentarz