Zarządzają administracją wojskową, odpowiadają za to, co trafi na żołnierskie stoły, dostarczają amunicję, dbają o łączność, transport i obronę terytorialną kraju, czyli … Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

Sobota, 6 października – Dzień Tkaczki, Święto Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,

 

Dzień Tkaczki

Dzień Tkaczki w tym roku obchodzimy już po raz 11. Jest zawsze obchodzony w pierwszą sobotę października. Swój debiut miał w 2008 roku w Bliżynie.

O tym Dniu pisałam już  (TUTAJ) .

 

 

 

Święto Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Święto to, to właściwie jest rocznicą utworzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w 2006 roku. Inspektorat podlega Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego powołane w celu planowania pełnego zabezpieczenia logistycznego funkcjonowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Główna siedziba znajduje się w Bydgoszczy. Pełną zdolność funkcjonalną, Inspektorat osiągnął 1 lipca 2007 roku. Od prawidłowych zarządzeń i pracy Inspektoratu, zależy funkcjonowanie całej polskiej armii. Do jednych z głównych zadań jakie wykonuje Inspektorat, należy zabezpieczenie logistyczne Marynarki Wojennej, Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Wojsk Specjalnych. Ponadto, żołnierze pełniący służbę w tym obszarze Wojska Polskiego, wykonują zadania związane z administracją wojskową, obroną terytorialną kraju, zarządzaniem działaniami związanymi z bronią masowego rażenia, saperskimi. Inspektorat zabezpiecza żołnierzy w kraju i za granicą.
 

 

W inspektoracie pracuje około 500 żołnierzy. Pierwszym dowódcą był gen. dywizji Zbigniew Głowienka. Inspektorat tworzą: pion Szefa Sztabu, pion Szefa Logistyki, Szefostwo Infrastruktury i Szefostwo Finansów.

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, bezpośrednio podporządkowaną Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

 

 

Nie byłabym sobą, gdybym nie zadała Wam tematu do przemyśleń w niedzielne popołudnie. Polski rolnik, polska żywność – Unia Warzywno-Ziemniaczana. Zainteresowanych zapraszam   (TUTAJ) .

 

 

 

Źródło:  https://pl.wikipedia.org:  http://megamocni.pl;

Dodaj komentarz