Te­leg­raf jest rodza­jem bar­dzo, bar­dzo długiego ko­ta. Na­cis­ka­cie je­go ogon w No­wym Jor­ku, a je­go głowa miau­czy w Los An­ge­les. Ra­dio działa na tej sa­mej za­sadzie, czyli wy­syłacie syg­nały stąd, a od­bierają je tam. Je­dyną różnicą jest to, że nie ma kota.

Wtorek, 13 lutego – Światowy Dzień Radia

 

Światowy Dzień Radia

 

Światowy Dzień Radia (World Radio Day) to święto obchodzone od 2012 roku z inicjatywy Hiszpanii (2010), proklamowane przez UNESCO na 36. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO, 3 listopada 2011 roku.

Dzień ten upamiętnia inaugurację działalności rozgłośni Narodów Zjednoczonych, która powstała w 1946 roku.

Z inicjatywą wyszła Academia Española de la Radio 20 września 2010. Do dyrektora generalnego UNESCO wniosek trafił 26 sierpnia 2011. Pierwsze obchody odbyły się 13 lutego 2012.

UNESCO chce zwrócić uwagę na znaczenie radia jako środka komunikacji na świecie, zarówno w krajach rozwiniętych, gdzie stacje radiowe wykorzystują nowe technologie jak i w krajach rozwijających się, gdzie radio stymuluje rozwój społeczeństwa.

Radio służyło początkowo do przekazywania znaków alfabetu Morse’a, a następnie dźwięku. Pierwszą transmisję radiową głosu ludzkiego zademonstrowano w São Paulo już w 1901 roku.

Pierwsza regularna stacja radiofoniczna na świecie zaczęła nadawać w Pittsburghu (USA) w dniu 2 listopada 1920. Pierwsza w Europie odezwała się Moskwa, było to 22 marca 1922.

28 sierpnia 1922 roku w USA nadano pierwszą w świecie radiową audycję reklamową.

W Polsce oficjalną datą powstania polskiej radiofonii jest 18 kwietnia 1926. Ważnym posunięciem do jej rozwoju było uchwalenie w dniu 11 kwietnia 1923, przez Stowarzyszenie Radiotechników Polskich (SRP), dokumentu „Opinia zarządu SRP w sprawie wytycznych do ustawy radiotelegraficznej”. W czerwcu tego samego roku wpłynął do Sejmu RP projekt ustawy opracowany przez Ministerstwo Poczt i Telegrafów, a 3 czerwca 1924 ustawa została podpisana. Zanim w 1926 pojawiła się pierwsza stacja radiowa w Polsce, w Europie radiofonię wprowadziło już 17 krajów, między innymi Niemcy, gdzie w 1924, we Wrocławiu zaczęła nadawać pierwsza stacja na obecnym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Schlesische Funkstunde. Swoje radiofonie później od Polski uruchomiły m.in. Rumunia, Portugalia, Bułgaria, Luksemburg, Grecja.

Za wynalazcę radia uważa się powszechnie Guglielmo Marconiego. Konkurentami do tytułu wynalazcy byli także serbski inżynier i wynalazca Nikola Tesla oraz rosyjski fizyk Aleksandr Popow. W 1943 Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych przyznał prawa patentowe Tesli.

 

Komu zawdzięczamy radio? | Ale Historia odc. 134

Coraz częściej mówi się o nadchodzącym schyłku radia w tradycyjnej formie. W roku 1993 rozpoczęło działalność pierwsze radio internetowe. Obecnie ponad 20 tysięcy stacji radiowych można słuchać przez Internet.

 

 

Źródło:   https://pl.wikipedia.org;   tytułowy cytat – Al­bert Ein­stein;

Dodaj komentarz