Pozbawiają życia nie tylko ludzi ale wszelkie organizmy żywe, niosą zniszczenie ziemi, która się topi a skały i gleba wyparowują, czyli … tego chcemy?

Wtorek, 6 listopada – Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Wyzyskowi Środowiska Naturalnego podczas Wojen i Konfliktów Zbrojnych, Warszawa M20, Chevrolet Aveo, Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”, Teatr Telewizji   Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Wyzyskowi Środowiska Naturalnego podczas Wojen i Konfliktów Zbrojnych Wojny...